One Page: invullen mensen en processen

Boven aan de one page strategic plan staat links “Mensen (Relatie Drivers”) en rechts “Proces (Productiviteit Drivers)”. In de Amerikaanse variant staat er links “People” (Relationship Drivers” en rechts Process (Productivity Drivers)”.

Bij Mensen staan drie kolommen:

 • medewerkers (employees)
 • klanten (customers)
 • belanghebbenden (shareholders)

Bij Proces staan eveneens drie kolommen:

 • zelf maken / inkopen (make / buy)
 • verkopen (sell)
 • verslaggeving (record keeping)

Verschil tussen mensen en processen
Volgens de Rockefeller Habits is er een fundamenteel verschil tussen mensen en processen. Er is een relatie tussen deze twee onderwerpen (Verne Harnish noemde ze drivers). De ene kant van de relatie (de Mensen) gaat over de balanskant van de onderneming, de andere kant over winst/verlieskant van de onderneming. Ofwel mensen gaan over effectiviteit en processen gaan over efficiëntie. Bij mensen gaat het over de relaties, bij processen over de transacties en activiteiten.

Invullen
Maar wat vul je hier nu in? Je vult hier de thema’s en prioriteiten in waaraan je aandacht wilt geven. Kernactiviteiten of uitkomsten die je wilt bereiken.

Voorbeelden voor de onderwerpen bij mensen zijn:

 • voor medewerkers: ontwikkelen medewerkers, MT inrichten, medewerkerstevredenheid
 • voor klanten: superenthousiaste klanten, churn verminderen, new business
 • voor belanghebbenden:

Voorbeelden voor de onderwerpen bij proces zijn:

 • voor zelf maken / inkopen: ICT outsourcen, logistiek insourcen, nieuwe fabriek
 • voor verkopen: online verkopen, via partners
 • verslaggeving: managementrapportages, nieuw ERP-systeem, Sarbane Oxley

ScaleUp Company