Zo formuleer je superscherpe kwartaalprioriteiten

Nieuw jaar. Nieuw kwartaal. Tijd voor het formuleren van nieuwe ‘rocks’. Kwartaalprioriteiten waarmee je het komende kwartaal invulling geeft aan je grote ondernemersdroom. Maar dan moeten die rocks wel superscherp zijn!

Rocks
Elk kwartaal formuleer je voor het Rockefeller Habits strategisch A4 drie tot vijf rocks. Rocks zijn kwartaalprioriteiten die voor de gehele organisatie gelden. Rocks zijn bedoeld om je dichter bij je ondernemersdroom te brengen (of zoals Jim Collins het noemt: de BHAG). Rocks kunnen obstakels zijn die je weghaalt of nieuwe projecten die je oppakt. Rocks gaan over ‘werken aan je bedrijf’, niet ‘werken in je bedrijf’. Rocks zijn dus geen puur operationele doelen, maar juist verander- en vernieuwingsdoelen.

Goede voorbeelden van rocks zijn:

  • live brengen van onze nieuwe website
  • 3 nieuwe verkopers werven
  • product X in markt Y introduceren

Superscherp
Die prioriteiten moeten natuurlijk wel superscherp zijn. “Meer klanten” of “Betere kwaliteit” zijn niet scherp genoeg. Als je prioriteit niet scherp genoeg, zal hij niet voldoende inspireren en energie mobiliseren. Als je prioriteit zegt dat je drie nieuwe verkopers wilt werven dit kwartaal en je hebt er nu twee geworven, dan heb je er dus nog één te gaan! Als je “nieuwe verkopers werven” als rock hebt voor dit kwartaal, ben je dan met twee verkopers al geslaagd?

De rocks formuleer je SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Plus je spreekt af dat er één iemand is die verantwoordelijk (of eigenlijk beter: aansprakelijk) is voor het behalen van de rock.

Eigenaar
Een rock heeft altijd een eigenaar. Iemand die verantwoordelijk (of beter: aansprakelijk) is dat de rock gerealiseerd wordt. Dat is altijd iemand uit je eigen team. Je kunt geen rocks toewijzen aan iemand die bij de tot standkoming en verdeling van de rocks is. Maar wat doe je als een rock uit verschillende onderdelen bestaat?

Je hoeft jouw rock of rocks niet perse zelf uit te voeren. Je draagt er zorg voor dat het gebeurt. Een rock voor komend kwartaal als “live brengen van onze nieuwe website” kan bestaat uit diverse projecten die door anderen uitgevoerd worden.

Groot en niet te groot
Rocks definieer je lekker uitdagend. Grote rocks zijn prima, maar ze moeten wel haalbaar zijn. Niet te gemakkelijk, maar ook niet zo dat de moed in je schoenen zinkt. Maar wat doe je als je doel ècht heel erg groot is?

Hele grote doelen in rocks delen
Soms wil je gewoon als ondernemer heel veel. “Je organisatie in België op de kaart zetten” of “het opzetten van een professionele projectenorganisatie”. Dat lukt nooit in één kwartaal. Misschien is het zelfs wel een jaarprioriteit. Hoe geef je daar dit kwartaal dan wel prioriteit aan?

Grote doelen deel je op in hapklare rocks

Pak een document als de Management Accountability Plan (pagina 56 in het boek “Mastering the Rockefeller Habits” of dowloadble hier, download start onmiddellijk) en schrijf de mijlpalen op hoe je tot je grote doel komt. Vanuit deze mijlpalen is het eenvoudig om een rock te bepalen voor aankomend kwartaal. Bijvoorbeeld “het opzetten van een professionele projectenorganisatie” kan beginnen met “het maken en accorderen van een stappenplan door de operationeel directeur”.

Wat is jouw allerbelangrijkste rock voor het komende kwartaal?

Bewaren

ScaleUp Company