Scaling Up – Leer alles over de methodiek van Verne Harnish

Scaling Up is een besturingssysteem voor groei dat wereldwijd door duizenden bedrijven gebruikt wordt. De systematiek biedt een gezonde basis voor groei. Veel ondernemers lopen er tegenaan dat ze op een gegeven moment niet meer weten hoe ze gezond moeten groeien. Veelal is dat na de start-up fase als er meerdere medewerkers zijn aangenomen. Processen en communicatie worden dan complexer in de organisatie. 

Een aantal vragen die spelen bij deze scale-ups: Hoe kan ik mijn organisatie de komende jaren gezond en constant laten groeien? Hoe maak ik een helder strategisch en operationeel plan voor de organisatie? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team?

De Scaling Up methode geeft antwoord op bovenstaande vragen. Het is de perfecte blauwdruk voor groei. In dit blog leggen we uit wat Scaling Up voor jouw organisatie kan betekenen.

Geen zin om te lezen? Luister dan naar onze podcast over Scaling Up:

Inhoudsopgave

 1. Waar lopen scale ups (groeibedrijven) tegenaan?
 2. Wat is scaling Up?
 3. Scaling Up de groeiformule in drie stappen
 4. Rockefeller Habits Checklist
 5. Verne Harnish
 6. Scaling Up methode implementeren
 7. In welke fase zit jouw organisatie?

Waar lopen scale ups (groeibedrijven) tegenaan?

De definitie van een startup:
Een startup is een bedrijf die voorbij de startup fase is. De klantpropositie en het business model zijn in de markt gevalideerd. De startup fase is de eerste van vijf groeifasen, waar bedrijven doorheen lopen als ze groeien. De eerstvolgende twee groeifasen na de startup fase zijn de rollercoasterfase en de puberfase. 

Rollercoaster fase: 8-25 medewerkers
Vanaf 8 personen moeten er management processen worden ontwikkeld en start je met het management team. De ondernemer wordt steeds meer manager. Vaak worstelt de ondernemer met de verschillende petten, rollen en aandachtsgebieden. Functionele verantwoordelijkheden zijn vaak nevenfuncties van de ondernemer of een deeltaak van een medewerker. Aandachtspunten zijn het schaalbaar maken van de organisaties en het structureren zonder flexibiliteit te verliezen.

Puberfase: 25 – 50 medewerkers
Vanaf deze fase is er steeds meer budget om professionals aan te nemen op de specifieke functionele deelgebieden. Dit blijft vaak tijd kosten van de ondernemer. Dit is de lastigste fase. Groei slurpt cash en nieuwe mensen kosten veel marge en creëren complexiteit en afstemmingsproblemen. Vaak zijn mensen van het eerste uur wat meer ontevreden en staat de bedrijfscultuur onder druk. Het aannemen van een tweede man en een eerste versie van het MT zijn vaak goede richtingen.

Scaling Up - Het greinermodel

>Klik hier voor meer informatie over de groeifasen van organisaties>>

Pijnpunten van groeibedrijven

De groeipijnen van ondernemers in de rollercoaster en puberfase zijn universeel, ongeacht de branche of cultuur waar het zich bevindt. Hieronder vind je de meest voorkomende groeipijnen:

 • Je hebt moeite om bij te houden wie wat doet in je bedrijf;
 • Je hebt niet (meer) de beste mensen op de juiste plek, op het juiste moment;
 • Er is geen duidelijkheid over wat je aan wie verkoopt en waar je nee tegen moet zeggen;
 • Er wordt keihard gewerkt, maar zonder duidelijke KPI’s per proces en persoon;
 • De missie en strategie zijn niet voor alle medewerkers duidelijk.

Wat is Scaling Up?

DevScaling Up methode  gaat over de groei van organisaties die in de scale up fase zijn beland. Het is een methodiek die bestaat uit een set van tools waarmee je gezonde bedrijfsgroei realiseert. De titel van het boek is: “Scaling Up de groeiformule”. Volgens Verne Harnish (de auteur van het boek) is de methodiek een uitkomst van 40 verschillende boeken samengevat tot één blauwdruk voor groei organisaties. In het boek staan verschillende verwijzingen naar de boeken die hij heeft gebruikt om tot zijn methode te komen. 

Scaling Up de groeiformule

De Scaling Up groeiformule in 3 stappen

Om je een idee te geven wat Scaling Up inhoud hebben we de belangrijkste punten uit het boek voor je samengevat. Het gaat om het beslissingen, disciplines en de katalysator. Dat geeft uiteindelijke het resultaat. Deze punten lichten we hieronder toe.

Stap 1: Beslissingen

Om een bedrijf te laten groeien mogen er vier fundamentele beslissingsgebieden geen fouten gemaakt worden. Een kleine fout op een van deze gebieden heeft als gevolg dat je  het maximaal haalbare resultaat niet verwezenlijkt. In Scaling Up worden deze gebieden het groei vliegwiel genoemd.

De juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment. Met als resultaat een harmonieuze cultuur met accountability. Het begint met mensen. Werken met A-spelers (volgens de Topgrading methode).

Met een winnende strategie ga je de juiste dingen doen. Nu en in de toekomst. Zinvolle en duurzame inkomstenstromen definiëren en de organisatie inleiden. Kansen spotten en verzilveren. 

Een correcte uitvoering. Ofwel uitvoeren zonder drama en fouten. Met als gevolg: de beste winstgevendheid in je branche. Niet alleen omdat winst belangrijk is. Maar ook omdat het een graadmeter is hoe goed het bedrijf execution doet.

Cash is de zuurstof van groei.  Zonder cash is het game over. Maak helder inzichtelijk wat je cashflow is, zodat je daar op kunt anticiperen.

Het groeivliegwiel

Stap 2: Drie disciplines

Om alle strategische keuzes goed tot uitvoering te brengen, heb je discipline nodig. Volgens de Scaling Up methodiek bestaat discipline uit drie ingrediënten:

Glasheldere en messcherpe prioriteiten voor dit jaar en voor dit kwartaal. Voor het bedrijf, voor elk team en voor elke medewerker. Daarmee weet iedereen precies wat en hoe hij of zij bijdraagt aan groei en het succes van het bedrijf.

Kengetallen zijn betekenisvolle getallen die groei meten en transparantie brengen. Iedere medewerker heeft een handvol getallen die zijn of haar getallen zijn. Niet voor niets worden ze ook de Kept Promise Indicators genoemd.

Een frequent en gestructureerd overleg ritme is een succes ingrediënt. Bij overleggen denk je misschien aan vergaderingen die uitlopen en energie vreten. Het overleg ritme duurt kort en levert veel energie. Het ritme zorgt voor synchronisatie in de organisatie. Volgens de Scaling Up methodiek houd je de volgende meetings: een annual, quarterly, monthly, weekly en daily.

Scaling Up - Prioriteiten

Stap 3: Eén katalysator

De drijvende kracht achter de Scaling Up tools en de Rockefeller Habits is een lerende cultuur. In de aankomende jaren is technologie essentieel. Gebruik software die je team ondersteunt in de doorlopende educatie. Specialisten die jouw organisatie in een specifiek gebied verder helpen. Met een frisse blik en nieuwe kennis. Een cultuur van leren waarbij elke medewerker op elk moment kan aangeven wat zijn of haar leerdoelen zijn.

Katalysator

Resultaat

De gemiddelde resultaten na het implementeren van de Rockefeller zijn als volgt:

 1. Meer geld. 2x cashflow, 3x industry average profitability, 10x valuation.
 2. Meer tijd. Reduce by 80% the time it takes to manage the business.
 3. Meer fun. Support to speed the process and take the load off the leadership team.

Rockefeller Habits Checklist

Om tot een perfecte uitvoering van de strategie te komen is er een checklist genaamd de Rockefeller Habits. Het zijn tien routines die je helpen om gezond te groeien. In het boek Scaling Up staan deze habits centraal voor een strakke uitvoering. Het is geen toeval dat sommige bedrijven het goed doen en andere bedrijven het minder doen. Jim Collins zegt hier het volgende over: “Je bent niet bij toeval geweldig. Als je geweldig bent is dat een bewuste keuze en discipline.” 

Bekijk hieronder de 10 Rockefeller Habits:

 1. Zoals het het directieteam vergaat. Zo gaat het de rest van de organisatie.
 2. Iedereen zit op één lijn met de nummer 1 prioriteit voor dit kwartaal.
 3. Communicatie Ritme is vastgesteld. Informatie gaat accuraat en snel door de organisatie.
 4. Binnen iedere afdeling is één persoon verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen
 5. Er is een gestructureerde feedbackloop voor medewerkers om obstakels te herkennen en kansen te identificeren.
 6. Rapportage en analyse van feedback van opdrachtgevers is net zo frequent en accuraat als die van financiële gegevens.
 7. Normen, kernwaarden, missie en doelen (o.a. de BHAG) leven binnen de organisatie
 8. Medewerkers kunnen de kerncomponenten van de bedrijfsstrategie (die staan op het One Page Strategic Plan) nauwkeurig verwoorden.
 9. Alle medewerkers kunnen kwantitatief rapporteren of ze een goede dag of week hebben gehad.
 10. De bedrijfsplannen en resultaten zijn voor iedereen zichtbaar.

>>Wil je een uitgebreide beschrijving van de Rockefeller Habits Checklist? Klik dan hier voor meer informatie<<

Jim Collins: “Je bent niet bij toeval geweldig. Als je geweldig bent is dat een bewuste keuze en discipline” 

Scaling Up auteur Verne Harnish

Naast auteur van het boek Scaling Up is Verne Harnish ook de oprichter van de Entrepreneurs Organization en co-founder en directeur van Gazelles Growth Institute. Van  het boek Scaling Up zijn wereldwijd 675.000 exemplaren verkocht. Via zijn organisatie zijn meer dan 70.000 bedrijven geholpen met implementatie van de methodiek. Zijn drie uitgangspunten met het invoeren van de Scaling Up methode: Meer geld, meer tijd en meer fun.

Onderstaand een foto van Verne Harnish tijdens het Scaling Up Summit van 2022 in Hilversum. 

Scaling Up - Verne Harnish

Scaling Up methode implementeren

Loop jij er tegenaan dat de groei stagneert binnen de organisatie? Dat je veel te veel uren werkt? Dat je brandjes aan het blussen bent? Medewerkers niet doen wat je verlangt van ze? Heb je het gevoel dat de organisatie te veel afhankelijk is van jouw werkzaamheden? Dan is de Scaling Up methode dé oplossing. Je kunt de methodiek zien als een routine die elke dag gehanteerd wordt door alle medewerkers. Laat iedereen werken aan de strategie die jij met je leiderschapsteam voor ogen hebt. Wij hebben al meer dan 2500 scale ups geholpen met het implementeren van de methode. Je krijgt begeleiding van een ervaren Scaling Up coach die alle tools en kennis in huis heeft om jouw bedrijf gezond te laten groeien.

Benieuwd welk onderdeel van Scaling Up jouw aandacht nodig heeft voor verdere groei? Banner ScaleUp Test

>>> Maak dan onze gratis ScaleUp Test.

ScaleUp Company