Scaling Up Champion

Starten met Scaling Up

De Rockefeller Habits helpen je bedrijf groeien. Een goede introductie van de Habits is daarin een voorwaarde. Net als de Habits vervolgens op de juiste manier in je team slijpen. De Scaling Up Champion verbetert steeds de manier waarop de methodiek toegepast wordt in de organisatie. De Champion zorgt er voor dat het niveau waarop Scaling Up toegepast wordt aan blijft sluiten met het niveau waarop de organisatie zich bevindt. Zodat beide met elkaar meegroeien. Maar: wie is die Champion?

Continue kwaliteit leveren

Veel bedrijven beginnen enthousiast met Scaling Up en gaan aan de slag met het implementeren van de 10 Rockefeller habits. Met veel resultaat. De Core Purpose en BHAG geven energie. De organisatie wordt transparant, rollen en verantwoordelijkheden worden duidelijk. En inderdaad: het bedrijf groeit. Maar vaak ontstaat er na enige tijd een sluipende sleetsheid. Niet van de ene dag op de andere. Maar beetje bij beetje. Is dat erg? Niet altijd en nooit direct. Maar je bedrijf maakt geen verschil meer. Middelmaat ligt op de loer. De groei vlakt af.

Rockefeller Habits moet je onderhouden, zoals je dat met een plant of een auto doet. Een auto die nu lekker rijdt, stopt vanzelf als je hem niet onderhoudt. Een plant die nooit water krijgt, gaat het niet overleven. Wat gebeurt er als je Scaling Up niet onderhoudt? Onder andere het volgende:

Er is geen aanspreekpunt.

Medewerkers die vragen hebben over Rockefeller Habits weten niet waar ze terecht kunnen. Een belangrijk startpunt kan de initiatiefnemer zijn. De ondernemer. Maar de ondernemer is al lang weer met andere dingen bezig en krijgt geen energie van detailvragen. Dus medewerkers stoppen met vragen. En Scaling Up groeit niet meer mee met de organisatie.

Het niveau in het team daalt.

In het begin is iedereen getraind. Dan verlaten een paar mensen het bedrijf. Die worden natuurlijk vervangen. Maar zij krijgen vaak niet de benodigde training want het is nu even druk druk druk. Het komt later wel. Maar er is geen later want het inwerkniveau wordt de norm. Dodelijk!

Vernieuwing blijft uit.

Scaling Up ontwikkelt zich als methodiek. Nieuwe tools en nieuwe best practices dienen zich aan. Als niemand hier oog voor heeft, verandert er in je bedrijf echter niets aan de manier waarop de methodiek toegepast wordt. Voor je het weet heb je jaren dezelfde KPI’s, terwijl deze al lang niet meer actueel zijn. De Champion volgt de methodiek nauwgezet en tracht continu het niveau te verbeteren. Met aandacht, overtuigingskracht en enthousiasme. Wat kun je doen om de Rockefeller Habits succesvol en levend te houden? Stel de Scaling Up Champion aan!

Hoe ziet de rol van de Champion er uit?

De Champion is de spin in het web voor Scaling Up en de implementatie en uitrol daarvan. Het is doorgaans niet de ondernemer. Want die houdt vaak niet van het detailwerk dat komt kijken bij de rol van de Champion. De ideale Champion in onze ogen:

 • is de vraagbaak in de organisatie. Medewerkers met vragen over Rockefeller Habits gaan naar de Champion.
 • leest en leert continu over Rockefeller Habits. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Welke nieuwe tools kunnen we gebruiken? Hoe gebruiken andere bedrijven Scaling Up?
 • stelt kritische vragen rondom de thematiek van Scaling Up. “We gebruiken deze KPI nu al twee jaar, is die nog steeds relevant?”. ” Welk thema werkte goed en waarom?”.
 • houdt bij wie getraind is en wie niet. Nodigt medewerkers uit om een training te volgen als zij nog niet getraind zijn.
 • zorgt voor draagvlak. Signaleert onbekendheid met Rockefeller Habits en zet die om in tevredenheid.
 • Zorgt ervoor dat de het jaarplan en de voorbereiding daarvoor goed geregeld zijn.

 Taken en werkzaamheden

 • Scaling Up budget claimen en toewijzen. Aan het begin van elk jaar een verbeterplan maken met budget helpt enorm om Scaling Up verder te ontwikkelen. Zonder plan lijken voorgestelde verbeteringen ad-hoc en vallen vaak ten prooi aan de drukte van alledag.;
 • Inhoudelijke verdieping door het lezen van boeken, blogs en het sparren met andere Champions (bijvoorbeeld tijdens onze Champion’s League sessies);
 • het bezoeken van een ander bedrijf. Leuk om te zien hoe andere bedrijven Rockefeller Habits gebruiken inspireert altijd;
 • ieder kwartaal checken waar en hoe Scaling Up verbeterd en verder uitgerold kan worden in de organisatie.

Welke competenties maken de Champion succesvol?

Communiceren

Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.

Kwaliteitsgerichtheid

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen werk en aan dat van anderen; voortdurend verbeteringen nastreven.

Vasthoudendheid

Vasthouden aan een gekozen aanpak of opvatting totdat het beoogde doel bereikt is.

Visie uitdragen

De richting waarin de organisatie zal gaan en de doelen die worden nagestreefd op een aansprekende wijze overbrengen en er draagvlak voor creëren.

Voortgang bewaken

Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen, met de beschikbare tijd en middelen; actief opstellen en hanteren van daarop gerichte procedures en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Resultaten die een Champion boekt

De succesvolle Scaling Up Champion zorgt er voor dat:

 • Alle MT-leden en collega’s kennen en begrijpen Scaling Up, Rockefeller Habits en zijn in staat de methodiek en toepassing toe te lichten;
 • Collega’s zijn enthousiast over het toepassen van Scaling Up en bieden zich aan om verbeterprojecten (mee) te draaien;
 • In de organisatie is zichtbaar welke effecten het gebruik van Scaling Up heeft;
  • succesvolle verbeter initiatieven. De succesvolle Champion doet een aantal uitgekiende verbeter initiatieven en zorgt er voor dat deze initiatieven slagen;
  • punten waarop de organisatie voldoet aan de Rockefeller Habits Checklist.

Met een enthousiaste, daadkrachtige Champion groeit het niveau van Scaling Up mee met de organisatie. Tot het volle potentieel!

ScaleUp Company