Rockefeller Habits Champion

Rockefeller Habits helpt je bedrijf te groeien. Een goede invoering is daarbij een voorwaarde. Net als een goed gebruik. De Rockefeller Habits Champion verbetert steeds het gebruik. De Rockefeller Habits Champion zorgt dat Rockefeller Habits meegroeit met het bedrijf. Maar wie is die Rockefeller Habits Champion en wat doet hij of zij?

Nodig
Veel bedrijven beginnen enthousiast met Rockefeller Habits. Met veel resultaat. De missie en visie geven energie. De organisatie wordt transparant, rollen en verantwoordelijkheden worden duidelijk. En inderdaad: het bedrijf gaat sneller groeien. Maar vaak ontstaat er na anderhalf jaar een sluipende sleetsheid. Niet van de ene dag op de andere. Maar beetje bij beetje. Is dat erg? Niet altijd en nooit direct. Maar je bedrijf maakt geen verschil meer. Middelmaat ligt op de loer. De groei vlakt af.

Rockefeller Habits moet je onderhouden. Net als een auto. Een auto die nu lekker rijdt, stopt vanzelf als je hem niet onderhoudt. Wat wat gebeurt er als je Rockefeller Habits niet onderhoudt? Onder andere het volgende:

 • niet weten waar vragen te stellen. Medewerkers die vragen hebben over Rockefeller Habits weten niet waar ze terecht kunnen. Een belangrijk startpunt kan de initatiefnemer zijn. De ondernemer. Maar de ondernemer is al lang weer met andere dingen bezig en krijgt geen energie van detailvragen. Dus medewerkers stoppen met vragen. En Rockefeller Habits groeit niet meer mee met de organisatie.
 • kennisniveau loopt terug. In het begin is iedereen getraind. Dan verlaten een paar mensen het bedrijf. Die worden natuurlijk vervangen. Maar zij krijgen vaak niet de benodigde training want het is nu even druk druk druk. Later… Maar er is geen later want het inwerkniveau wordt de norm. En die lijkt goed genoeg.
 • vernieuwing ontbreekt. Rockefeller Habits ontwikkelt zich als methodiek. Nieuwe tools en nieuwe best practices. Zoals dat het op dit moment zeer effectief is om maar één kwartaalrock te formuleren. Vernieuwing door nieuwe informatie van buitenaf ontbreekt.
 • de uitdaging ontbreekt. Sleetsheid uit zich doordat kritische vragen ontbreken. “Ik heb al jaren deze vijf KPI’s, waarom zou ik die nu veranderen?”. Nou… omdat je rol is veranderd… of de prioriteiten… Elk jaar en elk kwartaal zeer kritisch zijn om het beste uit Rockefeller Habits te halen vergt aandacht en enthousiasme. Dat geeft uitdaging!
 • het past niet meer goed. Regelmatig helpt Rockefeller Habits bij het goed door een groeifase heen loodsen. Naar de volgende fase. Dan blijkt plotseling dat Rockefeller Habits toch helemaal niet goed meer werkt. En belangrijker… dat het nog veel beter kan werken in die nieuwe fase met een paar kleine veranderingen. Een recent voorbeeld: diverse regionale sales teams gebruikten nog de oude set van KPI’s terwijl hun bijdrage is veranderd. De oude KPI’s rolden niet meer op tot een betekenisvolle KPI op directieniveau.

Wat kun je doen om Rockefeller Habits succesvol te houden? Stel de Rockefeller Habits Champion aan!

Rol
De Rockefeller Habits Champion is de spin in het web voor Rockefeller Habits. Het is niet de ondernemer. NIET DE ONDERNEMER. Het is bij voorkeur ook niemand van de directie of het MT. Het is iemand die een belangrijke rol speelt en voor iedereen goed benaderbaar is. Dat kan de office manager zijn. De champion:

 • is de vraagbaak in de organisatie. Medewerkers met vragen over Rockefeller Habits gaan naar de Champion.
 • leest en leert continu over Rockefeller Habits. De Champion leest en leert continu. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Welke nieuwe tools kunnen we gebruiken? Hoe gebruiken andere bedrijven Rockefeller Habits?
 • stelt kritische vragen. “We gebruiken deze KPI nu al twee jaar, is die nog steeds relevant?”. ” Welk thema werkte goed en waarom?”.
 • houdt bij wie getraind is en wie niet. Nodigt medewerkers uit om een training te volgen als zij nog niet getraind zijn.
 • zorgt voor draagvlak. Signaleert onbekendheid met Rockefeller Habits en zet die om in tevredenheid.

Wat moet de Rockefeller Habits Champion doen?

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Rockefeller Habits Champion zijn:

 • het maken en beheren van het Rockefeller Habits budget. Aan het begin van elk jaar een verbeterplan maken met budget helpt enorm om Rockefeller Habits verder te ontwikkelen. Zonder plan lijken voorgestelde verbeteringen ad-hoc en vallen vaak ten prooi aan de drukte van alledag.
 • veel lezen. Zeker een boek per maand.
 • regelmatig op het internet surfen. Bezoekt gazelles.com, bezoekt scalecupcompany.com en leest het BLOG van ScaleUp Company.
 • het bezoeken van een ander bedrijf. Regelmatig koppelen wij bedrijven aan elkaar om eens een Rockefeller Habits bedrijfsbezoek te doen. Leuk om te zien hoe andere bedrijven Rockefeller Habits gebruiken en inspireert altijd.
 • ieder kwartaal checken waar Rockefeller Habits verbeterd kan worden. Zie ook de groeichecklist. Geef alle tien gewoonten elk kwartaal een rapportcijfer en plan daarop je verbetering.
 • regelmatig kijken op de One Page Strategic Plan (OPSP). Elke twee weken kort even de OPSP bekijken maakt dat Rockefeller Habits altijd ‘top of mind’ is.

Welke competenties maken een Rockefeller Habits Champion succesvol?

Competenties
De competenties zijn onder meer:

 • input verzamelen. Weet welke bronnen leiden tot nieuwe informatie, zowel externe bronnen als interne bronnen.
 • informatie verwerken. Kan informatie verzamelen, filteren en verwerken.
 • aanbevelingen doen. Kan heldere conclusies en praktische aanbevelingen presenteren. Komt daarbij to-the-point.
 • de organisatie-puls voelen. Weet wat er leeft in de organisatie en wanneer de organisatie-puls zwakker of onregelmatig wordt.

Uitkomsten
De succesvolle Rockefeller Habits Champion zorgt (er)voor:

 • dat iedereen getraind is. Alle medewerkers zijn getraind bij binnenkomst in de organisatie.
 • dat iedereen enthousiast is. Alle medewerkers zijn bekend en enthousiast over de mogelijkheden die Rockefeller Habits biedt.
 • aantal succesvolle verbeterinitiatieven. De succesvolle Champion doet een aantal uitgekiende verbeterinitiatieven.
 • tevredenheid over Rockefeller Habits. Uiteindelijk de ultieme uitkomst. Het rapportcijfer dat alle medewerkers geven over hoe Rockefeller Habits hen ondersteunt bij hun werk.

Tevredenheid over Rockefeller Habits is een belangrijke randvoorwaarde voor groei en bloei.

De Rockefeller Habits Champion weet als geen ander hoe hij of zij die randvoorwaarde vervult.

Daarmee groeit Rockefeller Habits mee met de organisatie. Tot het volle potentieel!

Bewaren

Bewaren

ScaleUp Company