Strategietool: trendanalyse

Scaling Up is een beproefde methodiek om je bedrijf te laten groeien. Zeker als je de omgeving van het bedrijf meeneemt bij het formuleren van de strategie. Trendanalyse kan op een gestructureerde manier op deze acht gebieden.

Elk bedrijf werkt in een groter speelveld, waarin van alles gebeurt en verandert. Voor het bepalen van een significante strategie is het belangrijk dat het management team dat speelveld in kaart brengt. Dat kan op een gestructureerde manier op deze acht vlakken:

  • technologische trends: denk aan trends als robotica, kunstmatige intelligentie, smartphones, internet… welke technologische trends hebben impact op je business?
  • sociale/demografische trends: vergrijzing, minder jeugd, verstedelijking… waar moet je bedrijf rekening mee houden?
  • (macro) economische trends: hoe ontwikkelt de economie zich? En wat betekent dat voor je bedrijf?
  • trends mbt. concurrentie: wat doen de bekende concurrenten? Zijn er nieuwe concurrenten die kunnen opkomen? Een uitgebreide concurrentie-analyse doe je met het Vijfkrachtenmodel van Porter.
  • trends mbt. overheids- en regulering: denk aan fiscale stimulansen, subsidies, wet- en regelgeving. Voor sommige branches wijzigt de omgeving zo snel, dat aanbieders daar continu op moeten inspelen.
  • trends mbt. algemene onzekerheden: denk aan politieke of geopolitieke ontwikkelingen, stabiliteit binnen Nederland, binnen Europa, binnen de wereld.
  • trends mbt. medewerkers: welke medewerkers worden schaars om te werven, hoe zit het met opleiding en wat vragen medewerkers van je bedrijf om te komen werken?
  • trends mbt. klantbehoeften: hoe veranderen de behoeften van je klanten? One stop shop of zoeken ze juist een deeloplossing? Wat willen klanten nu meer of anders dan vroeger?

Elke teamlid maakt individueel deze analyse voor die vlakken die relevant zijn voor het bedrijf. Daarna bespreekt het team en stelt een lijst op van alle relevante trends. Tot slot kiest het team de top vijf trends die de komende 2-3 jaar het grootste effect (zullen) hebben op het bedrijf. Veel teams komen binnen twee uur tot een top 5 en baseren daar hun signifcante strategie op. Met die twee uur besparen ze soms maanden van getob. Een goede en significante strategie is onderscheidend voor medewerkers en klanten en schept duidelijkheid.

ScaleUp Company