4 soorten KPI’s

Voor groeiende bedrijven is het belangrijk om groei te monitoren. Dat doe je met een handvol getallen. Maar welke getallen kies je daarvoor? Er zijn vier soorten KPI’s.

Key Performance Indicators (KPI’s) zijn cruciaal voor transparantie. Iedere medewerker heeft een handvol (3-5) getallen waaruit blijkt dat het goed gaat. Of niet natuurlijk. In beide gevallen geeft een KPI een schat aan informatie. We schreven er eerder over in Kept Promise Indicators. Maar welke getallen kies je nu?

Wat zijn goede KPI’s

Je maakt verschil als je de goede KPI’s kiest. Er zijn vier soorten:

  • vooruitkijkende vs terugkijkende KPI’s. KPI’s kunnen voorspellend zijn of terugkijkend. Voorspellende KPI’s geven informatie over hoe goed we het (kunnen) gaan doen. Bijvoorbeeld de sales pipeline. Terugkijkende KPI’s geven informatie hoe goed we het hebben gedaan. Bijvoorbeeld omzet. Vooruitkijkende KPI’s zijn veel waardevoller, maar vaak lastiger te meten. Zorg in ieder geval dat elke medewerker 1 tot 2 voorspellende KPI’s heeft.
  • output vs input KPI’s. Je kunt de input (inspanning) beschrijven of de output (uitkomst). Bij sales beschrijft het aantal bezoeken input. Het aantal gesloten deals is output. De kunst is om per medewerker zoveel mogelijk output KPI’s te hebben. Soms kun je de output niet weten. Bijvoorbeeld bij een nieuwe marktintroductie. Dan schakel je over op input KPI’s.
  • snelle vs trage KPI’s. Snelle KPI’s zijn getallen die vaak veranderen. Elke week of zelfs elke dag. Bijvoorbeeld omzet (als je dagelijks factureert) of de bankstand. Snelle en zelfbedachte KPI’s zijn extreem waardevol. Zoals Sales Points. Trage KPI’s zijn bijvoorbeeld de fiscale winst en klanttevredenheid. Die geven per kwartaal of soms zelfs per jaar informatie. De keuze tussen snelle en trage KPI’s is belangrijk voor het overlegritme. De daily huddle en het wekelijks overleg vragen om snelle getallen.
  • harde vs zachte KPI’s. We meten graag objectieve zaken. Dat zijn de ‘harde’ getallen. Maar ook subjectieve zaken kun je prima in een KPI uitdrukken. Bijvoorbeeld dagelijkse medewerkertevredenheid. Een belangrijke KPI! Lees meer over zachte getallen.

Het goed kiezen van KPI’s is superbelangrijk. Het maakt de organisatie transparant en de bijdrage van medewerkers zichtbaar. Zorg dat je een mooie mix maakt van deze vier soorten KPI’s. Met de nadruk op vooruitkijkende snelle getallen die output beschrijven.

Wil je meer inspiratie voor je getallen, lees dan ook het Handboek 75 prestatie-indicatoren.

Wat is jouw meest belangrijke getal?

Bewaren

ScaleUp Company