Missie en visie: het kompas voor groei, innovatie en ontwikkeling

Zonder kompas raken zelfs de meest ervaren boswachters verdwaald in het bos. Een sterke missie en visie zijn als kompasnaalden die jouw start-up of groeiende bedrijf op koers houden. Ze voorkomen dat je verdwaalt en helpen je doelen te bereiken.

Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ze wel degelijk een unieke betekenis en functie. Op deze pagina bespreken we het verschil tussen een missie en visie. We geven voorbeelden én een concrete vragenlijst die je helpen bij het formuleren ervan.

Inhoudsopgave

 1. Wat is het verschil tussen een missie en een visie?
 2. Wat zijn voorbeelden van inspirerende missies en visies?
 3. Is er een stappenplan voor het formuleren van een missie en visie?
 4. Wat brengt een missie en visie mij?
 5. Hulp nodig bij het schrijven van een missie en visie?

1. Wat is het verschil tussen een missie en een visie?

Om uit te leggen wat het verschil is tussen een missie en visie, staan we eerst stil bij de betekenis van beide begrippen.

Wat is een missie?

Een missie is het fundament van je bedrijf. Het definieert het bestaansdoel en de kernwaarden van je organisatie en geeft antwoord op de vraag: “Waarom bestaat ons bedrijf?” De missie richt zich op het heden en identificeert de belangrijkste activiteiten en waarden die je bedrijf onderscheiden. Met een duidelijke missie geef je richting aan de activiteiten, doelen en beslissingen van het bedrijf. De missie dient als een kompas dat de koers van het bedrijf bepaalt.

Een sterke missie gaat verder dan alleen het genereren van winst. Het benadrukt de toegevoegde waarde die het bedrijf biedt aan zijn klanten, medewerkers en de samenleving als geheel. Het kan betrekking hebben op de producten of diensten die het bedrijf levert, de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid, innovatie, klantenservice of andere aspecten die uniek zijn voor het bedrijf.

Wat is een visie?

Een visie daarentegen kijkt naar de toekomst. Het is een inspirerende en ambitieuze beschrijving van wat je bedrijf wil te bereiken op de lange termijn. Het beantwoordt de vraag: “Hoe ziet de wereld eruit als ons bedrijf succesvol is?”

Een sterke visie fungeert als een gids voor de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Het is een bron van inspiratie en motivatie, niet alleen voor het management en de medewerkers, maar ook voor de stakeholders en klanten. Een visie geeft richting aan strategische beslissingen, innovatie en het aangaan van uitdagingen.

Een effectieve visie is ambitieus, maar ook realistisch en haalbaar. Hoewel een visie gericht is op de toekomst, moet het ook consistent zijn met de kernwaarden en identiteit van het bedrijf.

Conclusie

Het belangrijkste verschil tussen een missie en een visie is dus de focus: een missie legt de focus op het heden terwijl een visie zich richt op de toekomst. We hebben de verschillen even op een rijtje gezet:

Missie

Visie

Waar je bedrijf voor staat Waar je bedrijf voor gaat
Is tijdloos Voor een bepaalde periode
Blik naar binnen Blik naar buiten
Waarden en overtuigingen Idealen en ambities
Gericht op het heden Gericht op de toekomst

2. Wat zijn voorbeelden van inspirerende missies en visies?

Het leuke van een missie en visie is dat deze vaak openbaar bekend zijn. Ook van grote bedrijven is het mogelijk precies te zien wat hun missie is en hoe zij naar de toekomst kijken met hun visie. We hebben een aantal voorbeelden van bedrijven opgezocht:

Voorbeelden van missies

“Kinderen inspireren en uitdagen om hun creatieve potentieel te ontdekken.” – LEGO

“Professionals over de hele wereld met elkaar in contact brengen zodat ze productiever en succesvoller kunnen zijn” – LinkedIn

Voorbeelden van visies

“De toekomst van spelen uitvinden” – LEGO

“Economische kansen creëren voor ieder lid van de wereldwijde beroepsbevolking” – LinkedIn

3. Is er een stappenplan voor het formuleren van een missie en visie?

Een missie en visie bepalen voor je bedrijf kan beangstigend zijn. Toch is het tijd om zelf aan de slag te gaan. En zoals het met alles gaat: begin bij het begin. Het hoeft niet in één keer goed op papier te staan. Wat helpt is te beginnen met het beantwoorden van verschillende vragen. Dit noemen we: Why, How, What + BHAG. Waarom wil je iets bereiken? Hoe ga je dat doen? Wat ga je dan precies doen? En wat is het ultieme doel?

Vragen die je met elkaar kunt beantwoorden voor een missie:

 • Wat is het doel van ons bedrijf? Waarom zijn we opgericht?
 • Welke waarden en principes zijn essentieel voor ons bedrijf?
 • Welke problemen of behoeften willen we oplossen voor onze klanten?
 • Wat maakt ons uniek en onderscheidend in vergelijking met concurrenten?
 • Welke impact willen we hebben op onze klanten, medewerkers, industrie of samenleving?
 • Wat zijn onze sterke punten en kerncompetenties?
 • Wie zijn onze belangrijkste stakeholders en hoe kunnen we waarde voor hen creëren?
 • Wat zijn de langetermijndoelen die we willen bereiken?
 • Hoe willen we herinnerd worden en welke erfenis willen we achterlaten?

Door deze vragen te beantwoorden, krijg je een beter inzicht in de essentie van jouw bedrijf en kun je de bouwstenen identificeren voor het formuleren van een krachtige missie. Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn tijdens dit proces en te streven naar een missie die authentiek, inspirerend en in lijn is met jouw bedrijfswaarden en doelen.

Vragen die je met elkaar kunt beantwoorden voor een visie:

 • Hoe ziet de wereld eruit als ons bedrijf zijn grootste succes bereikt?
 • Wat willen we bereiken op de lange termijn?
 • Wat zijn de belangrijkste problemen of uitdagingen die we willen oplossen?
 • Welke veranderingen willen we teweegbrengen in onze branche of de samenleving?
 • Hoe willen we dat ons bedrijf wordt erkend en gepositioneerd in de markt?
 • Welke innovaties of nieuwe ontwikkelingen willen we leiden of omarmen?
 • Hoe willen we onze klanten verrassen en hun leven verbeteren?
 • Welke langetermijndoelen streven we na op het gebied van groei, duurzaamheid, winstgevendheid, etc.?
 • Welke impact willen we hebben op onze medewerkers en hun persoonlijke groei en ontwikkeling?
 • Hoe willen we een voorbeeld zijn voor andere bedrijven?

Door deze vragen te beantwoorden, kun je een helder beeld vormen van de gewenste toekomstige staat van jouw bedrijf. Een inspirerende visie moet uitdagend, ambitieus en inspirerend zijn. Het moet een gevoel van richting en betekenis creëren voor jouw bedrijf en de betrokkenen stimuleren om samen te werken aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

4. Wat brengt een missie en visie mij?

Een duidelijke missie en visie zijn van onschatbare waarde voor start-ups en bedrijven die willen groeien. Ze bieden richting, inspiratie en een solide basis voor besluitvorming. Door het formuleren van een krachtige missie en visie kun je je bedrijf positioneren voor succes en je team en belanghebbenden verenigen rond een gemeenschappelijk doel. Dus, neem de tijd om je missie en visie te definiëren en maak ze de drijvende krachten achter je groeiende onderneming.

5. Hulp nodig bij het schrijven van een missie en visie?

Het formuleren van een krachtige missie en visie kan een uitdagende taak zijn. Als je hulp nodig hebt bij het verwoorden van je bedrijfsdoelen en waarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van experts. Wij hebben de expertise om je te begeleiden bij het ontwikkelen van een missie en visie die de basis vormen voor de groei en het succes van je bedrijf.

>>Neem contact op met een van onze consultants<<

ScaleUp Company