Rockefeller Habits en Scrum

Rockefeller Habits helpt bedrijven groeien. Scrum helpt projecten realiseren. Vaak ervaren mensen herkenning bij de vele overeenkomsten. Maar ook hebben ze vragen of beide tools naast elkaar gebruikt kunnen worden en hoe. Lees waarom Rockefeller Habits en Scrum prima samenwerken.

Rockefeller Habits
Rockefeller Habits is een gestructureerde methodiek om bedrijven te laten groeien. Bij Rockefeller Habits maak je de juiste keuzes in vier domeinen (mensen, strategie, executie en cash) en implementeer je drie disciplines (prioriteiten, metrics en vergaderritme). De overtuiging is dat je eigenlijk ‘maar’ twee dingen hoeft te weten: wat de stip is om de horizon (de ondernemersdroom) en wat je dit kwartaal gaat doen. Alles wat daar tussenin ligt ontvouwt zich tijdens de reis. Die kwartalen zijn belangrijke iteraties waarin we rocks bepalen en vervolgens realiseren. Een rock is een afgerond geheel.

Scrum
Scrum is een projectmethodiek om projecten te beheren en goed op te leveren. Oorspronkelijk komt scrum uit de softwarewereld, maar inmiddels zijn er veel andere situaties waarbij bedrijven projecten succesvol met scrum opleveren. Scrum is het antwoord op Prince2. Uitgangspunt van Prince2 is dat je de uitkomst van het project gedetailleerd beschrijft en dan met de uitvoering begint. Nadeel daarbij is dat je onderweg niet met voortschrijdend inzicht rekening wilt en kunt houden. Scrum is agile, wendbaar. Bij scrum definieer je de uitkomst op globale wijze. Daarna richt je sprints in en daarin voer je uit. Je weet altijd wat je deze sprint gaat doen, maar nog niet wat er volgende sprint op het programma staat. Dat bepaal je bij aanvang van die sprint op basis van de product backlog. De product backlog is een lijst met alle dingen die je binnen het project nog wilt doen.

Veranderende wereld
Onze wereld verandert supersnel. Dat is precies de reden waarom bedrijven Rockefeller Habits en scrum beide steeds vaker toepassen. Beide methodieken stellen een groot doel en kiezen kleine iteraties om tot doel te komen. Tijdens de uitvoering staat leren centraal. Leren leidt tot voortschrijdend inzicht. En onmiddellijke toepassing van voortschrijdend inzicht leidt tot een beter eindresultaat. In plaats van vastomlijnde plannen om het doel te bereiken sta je wendbaarheid toe. Daarmee kun je inspelen op de veranderingen in de wereld, de markt en bij je klant. Dat is nú nodig. Daarom nemen Rockefeller Habits en scrum beide in populariteit toe. Maar welke overeenkomsten zijn er tussen die twee?

Gedeelde principes en voordelen
Scrum en Rockefeller Habits komen op de volgende punten overeen:

 • het gebruik van voortschrijdend inzicht om tot een beter eindresultaat te komen
 • gestructureerd leren van wat we doen speelt een belangrijke rol
 • er zijn duidelijk omschreven korte cycli waarin oplevering plaatsvindt
 • oplevering aan het einde van de cycli is een afgeronde (tussen)stap
 • veel communicatiemomenten leidt tot een goede teamsamenwerking en grotere kans op succes
 • de voortgang is altijd inzichtelijk en transparant (soms pijnlijk transparant 😉
 • focus uitsluitend op wat we deze periode doen
 • business value (return on investment) bepaalt de prioriteit wat we nú gaan doen

Rockefeller Habits en scrum vullen elkaar aan als de organisatie projectmatig werkt. Ze vervangen elkaar niet. Maar zijn er ook verschillen?

Zijn er ook verschillen?
Er zijn ook verschillen tussen Rockefeller Habits en scrum:

 • het einddoel — de rocks zijn ‘SMART’ omschreven doelen, bij scrum definieer je de product backlog met alle dingen die je wilt doen.
 • het waarom, de core purpose. Die is Rockefeller Habits beschreven, in scrum is daar nauwelijks aandacht voor.
 • de daily huddle verschilt inhoudelijk iets
 • scrum werkt met vaste rollen, zoals product owner en scrum master, bij Rockefeller Habits kennen we deze rollen niet
 • Rockefeller Habits beslaat de periode van de BHAG, normaliter zo’n 8 tot 15 jaar. Bij scrum is dat (veel) korter namelijk de verwachte doorlooptijd van het project

Dagelijkse praktijk
In de dagelijkse praktijk werken Rockefeller Habits en scrum prima als volgt samen:

 • gebruik voor het realiseren van bedrijfsdoelen Rockefeller Habits
 • gebruik voor het realiseren van projecten scrum
 • bij software-afdelingen is het prima om de daily huddle van Rockefeller Habits samen te voegen met de daily scrum meeting. De programmeurs hebben dan één daily meeting, namelijk de scrum daily. De manager van de software-afdeling kan prima meedraaien in een andere overlegstructuur met de daily huddle van Rockefeller Habits

Samengevat
Voor de liefhebbers van een overzichtelijk tabelletje:

onderdeel Rockefeller Habits
scrum
grote doel beschreven met core purpose en BHAG met trade journal review en vision box
grote doel ligt over 8-15 jaar vanaf 1 maand tot bijvoorbeeld 2 jaar
realisatie doel is beschreven (hoe, wanneer, door wie) nee nee
volledige focus op rocks, elk kwartaal sprints, elke 2 tot 4 weken
voortgang meten van korte termijn doelen door KPI’s burn down chart
gestructureerd overleggen per maand, kwartaal of jaar ja nee
gestructureerd overleggen per week ja ja
gestructureerd overleggen per dag ja ja

Rockefeller Habits en scrum werken uitstekend samen en versterken elkaar. Met de combi maak je je organisatie wendbaar om grote uitdagingen en veranderingen aan te kunnen.

ScaleUp Company