Prioriteiten stellen met MoSCoW

Prioriteiten stellen. Altijd lastig. Zeker als het gaat om het implementeren van nieuwe ideeën. Iedereen wil altijd alles onmiddellijk. Is er geen slimme methode om prioriteiten te stellen?

De MoSCoW-medthode

De MoSCoW-methode is een manier om prioriteiten te stellen. Oorspronkelijk komt deze methode uit de software-ontwikkeling. Er was behoefte aan een supereenvoudige en snelle wijze om elke functie en idee te prioritiseren. Je kunt vier prioriteiten toekennen:

  • M – Must have. Zaken die we nú nodig hebben, anders kunnen we niet meer verder, er is geen alternatief en de schade en problemen nemen toe.
  • S – Should have. Zaken die we erg snel nodig hebben, er is nu nog een alternatief, we moeten het nu wel aanpakken.
  • C – Could have. Zaken die goed zijn om op te pakken, als we tijd hebben genoemd.
  • W – Won’t have. Soms ook would have genoemd. Deze doen we dus niet.

De twee o’s in MoSCoW zijn er puur voor de opvulling 😉

Voor software-ontwikkeling werkt deze methode uitstekend. Maar de toepassing is veen breder. Ook het uitwerken en invoeren van nieuwe business-ideeën kun je MoSCoW prima gebruiken. Denk aan markt-introducties, product-introducties, het opzetten van een nieuw bedrijf. Maar prioriteiten kunnen ook veranderen…

Prioriteiten veranderen

Prioriteiten veranderen door de tijd heen. Laten we eens een voorbeeld nemen. Je start een nieuw bedrijf en je bent nog alleen. Must haves zijn ondermeer inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het aanvragen van een BTW-nummer. Should haves kunnen het maken van een mooie website en ditto offerte zijn. Waarom should have en niet must have? Omdat je ook zonder een website en offerte al een opdracht zou kunnen binnenhalen. Could haves zouden een samenwerking met een ander bedrijf kunnen zijn en mooie pennen om uit te delen. Won’t have zouden functie-omschrijvingen kunnen zijn.

He, functie-omschrijvingen? Maar die heb je toch niet nodig als je alleen werkt? Precies, daarom heb je ze nu ook niet. Won’t have. Maar nu groeit je bedrijf. Je neemt de eerste medewerker aan en een tweede volgt al snel. Functie-omschrijvingen verschuiven waarschijnlijk van Won’t have naar Could have. Zou wel handig zijn. Maar het werkt nog wel. Maar met medewerker nummer 3, 4 en 5 verschuift het maken van functie-omschrijvingen al snel naar Should Have. Bij werknemer nummer 10 en het eerste arbeidsconflict staat het maken van functie-omschrijvingen ongetwijfeld bovenaan. Must have. Tenzij je er eerder al iets aan hebt gedaan.

Onderwerpen kunnen dus in prioriteit toenemen als je ze laat liggen. Omgekeerd gebeurt ook vaak. Veel killer features blijken helemaal niet zo belangrijk te zijn en de prioriteit neemt af (en verdwijnt zelfs van de lijst).

Overal toepasbaar

De MoSCoW-methode is overal toepasbaar. Denk aan het stellen van de prioriteiten op het gebied van marketing. Het opstarten van een nieuw bedrijf. Het aannemen van nieuwe mensen. Nemen we een nieuwe sales aan of een nieuwe offce manager? Eens kijken… De MoSCoW-methode maakt prioriteiten zichtbaar en bespreekbaar. In je bedrijf is duidelijk waar de prioriteiten liggen en of je werkt aan de goede dingen. Succes is dat je alle Must haves realiseert, falen is dat je je aandacht op andere zaken richt. Werken aan de juiste prioriteiten maakt dat je de middelen optimaal inzet. De MoSCoW-methode helpt daar prima bij.


De échte waarde van jouw MT? Die ligt in het bewaken van de koers. Ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie werkt aan de juiste prioriteiten. Leer het stellen van de juiste prioriteiten tijdens de Execution sprint  in ons Scaling Up Core programma.  


ScaleUp Company