Het competentie-interview

Is een kandidaat een A-speler? Aan welke competenties voldoet de kandidaat? Tijd voor het competentie-interview!

Het competentie-interview is het eerste persoonlijke interview met de kandidaat. Het duurt een uur. Interview met twee interviewers, dus met een collega. Doel van het interview is puur het checken van gevraagde competenties. Heeft de kandidaat de competenties die we voor de rol vragen?

Formuleer competentievragen. Dat zijn vragen over de competenties die je verwacht. Stel alle kandidaten dezelfde competentievragen. In deze fase is standaardisatie van antwoorden belangrijk.

Filter je nu al de C-spelers eruit? De kandidaten die goed presenteren, maar niet passen binnen de cultuur? Nee. Je filtert alleen die kandidaten eruit die de competenties niet hebben. In dit interview check je niet op cultuur. Maar het is goed om de kandidaat uit te nodigen vragen te stellen. Aan het einde, de laatste 10-15 minuten. Uit deze vragen haal je vaak veel informatie.

Maar welke vragen stel je nu? Dat hangt natuurlijk van de competentie af! We gebruiken zelf een lijst met voorbeeldvragen. Als je die wilt ontvangen stuur dan een mail naar Pieter van Osch met als onderwerp: competentievragen.

Tot slot nog drie tips voor een goed competentie-interview:

  • Houd controle over het proces van interview. Let op kleine interrupties als de deelnemer ‘verstoort’ — houd de lead.
  • Stop het interview als er een gebrek aan vertrouwen is. Bijvoorbeeld de kandidaat zegt iets dat tegenstrijdig is. Bijvoorbeeld met andere informatie, zoals het telefonisch interview. Ga niet door voor de lieve vrede. Benoem waardoor het vertrouwen ontbreekt en breek het interview af.
  • Maak het interview korter als je toch ziet dat het niets wordt. Het doel is niet om 60 minuten vol te maken. Doel is om te checken op competenties. Soms zie je al snel dat de kandidaat de competenties niet heeft. Rond het gesprek dan snel en respectvol af.

Na dit competentie-interview spreek je een nieuw interview af. Het grote gestructureerde chronologische interview.

Dit is stap 6 uit de serie “A-spelers werven in 12 stappen met Topgrading“.

Bewaren

ScaleUp Company