Het Topgrading wervingproces

Medewerkers werven lijkt eenvoudig. Maar dat is het niet. Dat vertelt elke ondernemer je. Maar wat is een goede aanpak? Het Topgrading wervingproces in 12 stappen.

Veel ondernemers denken dat ze best goed zijn in het werven van medewerkers. Ze hebben mensenkennis en vaak veel ervaring. Denk je dat je het wel goed doet? Check dan deze 10 meest gemaakte fouten bij werving. Waar sta jij?

Het Topgrading wervingproces in 12 stappen ziet er als volgt uit:

 1. succes van werving meten. Begin Topgrading met een nulmeting van twee zaken: het percentage A-spelers dat nu bij je bedrijf werkt en de uiteindelijke kosten van verkeerde aannames van medewerkers. Lees ook Succes meten van werving medewerkers.
 2. job scorecards maken. Je beschrijft eerst welke rol of rollen je wilt werven. Dat doe je niet met vage functie-omschrijvingen. Dat doe je met concrete scorecards voor medewerkers.
 3. werven uit netwerken. De grootste kans om A-spelers te krijgen, is via mensen uit je netwerk. Er zijn drie methodes om te werven uit je netwerk. Lees A-spelers werven met Topgrading.
 4. kandidaat goed screenen. Neem elk CV onder de loep. Onderzoek de ontwikkeling van de medewerker op vier verschillende vlakken.
 5. telefonisch interviewen. Een kort telefonisch interview van 45 minuten levert een schat aan informatie op.
 6. competentie-interview houden. Competenties gaan over gedrag. Gedrag is véél belangrijker dan vaardigheden. Onderzoek de kandidaat op ongeveer 50 Topgrading competenties.
 7. het grote gestructureerde chronologische interview. Dit is dé selectieronde. Interview in tweetallen. In tweetallen interviewen levert veel extra informatie op. Je collega en jij brengen verschillende perspectieven in. Het kost extra tijd maar het levert veel op!
 8. beheers de interviewtechnieken. Vermijd dus deze valkuilen bij het interviewen van kandidaten.
 9. interviews samenvatten. Samen met je mede-interviewer vat je de interviews samen. Door het samenvatten reflecteer je nogmaals en deel je inzichten met elkaar.
 10. referentiegesprekken voeren. De kandidaat regelt de afspraken voor referenties. Jij voert de referentiegesprekken. Doe dat grondig. Lees meer over referenties checken.
 11. onboarden en coachen nieuwe medewerkers. De eerste 100 dagen zijn van groot belang voor een nieuwe medewerker. Of een nieuwe medewerker zijn of haar plek vindt hangt af van begeleiding en coaching. Lees ook over het inwerken van nieuwe medewerkers.
 12. jaarlijks meten van succes werving. Elk jaar voer je de eerste stap weer uit. Daarmee krijg je informatie of Topgrading voor jouw organisatie werkt.

De structuur lijkt elke creativiteit weg te slaan. Je moet je nu voorbereiden. Leuke en spontane vragen laat je achterwege. Maar het levert je veel op. Je kunt je percentage A-spelers van 25% naar 90% brengen. Plus het aantal verkeerde wervingen terugbrengen naar bijna nul. Verkeerde wervingen kosten veel geld en energie. Het Topgrading wervingproces verhoogt de kans op het succesvol aannemen van A-spelers aanzienlijk.

Topgrading is het middel om het doel te behalen. Wat is het doel? Topgrading helpt je het percentage A-spelers sterk te verhogen. Want A-spelers maken het verschil.

Bewaren

ScaleUp Company