Behaal je groeidoelen met OKRs

OKRs, oftewel Objectives en Key Results. De OKR-methode wordt door talloze succesvolle bedrijven gebruikt om snel verandering en tegelijkertijd focus aan te brengen in je organisatie. Niet alleen startups zijn gedreven om te groeien en doelen te bereiken. Ook voor scale-ups en zelfs blue chip bedrijven is een groeistrategie essentieel. En om die strategie dan ook daadwerkelijk uit te voeren, heb je OKRs nodig. Maar wat zijn OKRs precies? En hoe gebruik je ze om doelen te bereiken? We vertellen je er graag alles over.

Inhoudsopgave

 1. Wat betekent OKR?
 2. De OKR-methode
 3. Verschillende soorten OKRs
 4. Concrete OKR-voorbeelden
 5. Voor welke bedrijven zijn OKRs geschikt?
 6. Verschil tussen OKRs en Rocks
 7. Een succesvolle OKR formuleren
 8. Zelf aan de slag!

1. Wat betekent OKR?

OKR staat voor Objectives and Key Results. Het is een methodologie die wordt gebruikt om doelen te stellen en de voortgang te meten in organisaties. Eenvoudig samengevat: het is de uitvoeringstactiek van de strategie. Objectives (doelstellingen) zijn beknopte en inspirerende doelstellingen die de gewenste resultaten van een organisatie, team of individu aangeeft. Deze doelstellingen moeten uitdagend, richtinggevend en meetbaar zijn. Key Results (belangrijke resultaten) zijn specifieke, meetbare en tijdgebonden resultaten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Ze fungeren als meetbare indicatoren van de voortgang en het succes.

2. De OKR-methode

De OKR-methode draait om ambitieuze en inspirerende doelen stellen en meetbare resultaten definiëren om deze doelen te bereiken. Het begint met heldere en inspirerende doelstellingen, de “Objectives”. Deze doelstellingen moeten uitdagend en richtinggevend zijn. Vervolgens worden de “Key Results” vastgesteld: concrete en meetbare resultaten die zorgen dat je de doelstellingen bereikt.

De OKR-methode is flexibel en kan worden toegepast op verschillende niveaus in een organisatie, van individuele medewerkers tot teams, afdelingen en de hele organisatie. Het is een krachtig instrument dat kan helpen om focus, uitlijning en accountability te creëren. En om uiteindelijk betere resultaten te behalen en te groeien.

3. Verschillende soorten OKRs

Er zijn verschillende soorten OKRs die kunnen worden toegepast. Dit hangt af van de behoeften en het stadium van jouw bedrijf: bedrijfsbrede OKRs of juist teamgerichte OKRs. Het is zelfs mogelijk een combinatie van verschillende OKRs te gebruiken op verschillende lagen van de organisatie.

Er zijn drie soorten die het meest voorkomen:

Ultieme OKR: weerspiegelt de overkoepelende doelstellingen van de organisatie. Het is gericht op de visie en strategie van de organisatie. De Ultieme OKR kan bijvoorbeeld betrekking hebben op groei, marktleiderschap of klanttevredenheid.

Strategische OKR: gericht op het behalen van belangrijke strategische doelstellingen die direct bijdragen aan de Ultieme OKR. Strategische OKRs worden meestal opgesteld op het niveau van afdelingen of teams.

Tactische OKR: gericht op activiteiten of projecten die bijdragen aan de strategische OKRs. Ze zijn vaak bedacht om de operationele uitvoering op de korte termijn te ondersteunen. Bijvoorbeeld het lanceren van een nieuwe functie, het verbeteren van de klantenservice of het vergroten van de online zichtbaarheid.

4. Concrete OKR-voorbeelden

Bekende bedrijven zoals Google en Netflix hebben de OKR-methode met succes toegepast. We laten enkele voorbeelden zijn van hoe de OKRs van Google er op ieder niveau uit kunnen zien.

Voorbeeld Google OKRs

Ultieme OKR:

Doelstelling: Word het meest waardevolle en invloedrijke technologiebedrijf ter wereld.

Key Results:

  1. Verhoog de jaarlijkse omzet met 15%.
  2. Bereik een klanttevredenheidsscore van 90%.
  3. Lanceer twee nieuwe innovatieve producten op de markt.

Strategische OKR:

Doelstelling: Verbeter de gebruikerservaring van Google Search.

Key Results:

  1. Verlaag de laadtijd van zoekresultaten met 20%.
  2. Verhoog de relevantie van zoekresultaten met 15%.
  3. Vergroot de betrokkenheid van gebruikers door de gemiddelde sessieduur met 10% te verhogen.

Tactische OKR:

Doelstelling: Optimaliseer de prestaties van Google AdWords.

Key Results:

  1. Verhoog het aantal conversies voor adverteerders met 25%.
  2. Verminder de kosten per klik met 10%.
  3. Implementeer twee nieuwe functies om advertentiepersonalisatie te verbeteren.

5. Voor welke bedrijven zijn OKRs geschikt?

OKRs zijn geschikt voor startups en scale-ups van alle groottes en industrieën die hun groei willen versnellen. Of je nu een technologiebedrijf, een e-commerce startup of een dienstverlenend bedrijf bent; OKRs helpen je om focus, transparantie en uitlijning te creëren binnen je organisatie. Ook non-profitorganisaties kunnen OKRs gebruiken om hun missies en impact te definiëren en te meten.

Het maakt daarnaast niet uit of je een klein team hebt of al aan het opschalen bent. OKRs kunnen je helpen om doelen te stellen en de voortgang te meten op een manier die iedereen betrokken en gemotiveerd houdt.

Het belangrijkste is dat als jij OKRs wilt implementeren, je de juiste mindset en cultuur hebt om ze daadwerkelijk effectief te maken. Het vereist betrokkenheid, transparantie, focus en regelmatige evaluatie om ervoor te zorgen dat OKRs worden geïmplementeerd en nageleefd. Het bedenken van je OKRs is immers één ding, ze naleven zorgt pas voor succes.

6. Verschil tussen OKRs en Rocks

Soms kan er verwarring ontstaan met een andere term: Rocks. We zetten de belangrijkste verschillen tussen OKRs en Rocks op een rijtje:

Focus: OKRs zijn gericht op ambitieuze doelen en meetbare resultaten. Ze zijn flexibel en toe te passen op verschillende niveaus in een organisatie; van strategische doelen tot de operationele uitvoering. Rocks zijn erop gericht prioriteiten en focusgebieden te identificeren. Ze worden vaak toegepast op teamniveau en hebben betrekking op specifieke projecten, initiatieven of taken die men moet voltooien.

Tijdsbestek: OKRs worden vaak opgesteld voor een bepaalde periode, zoals een kwartaal of jaar. Ze stellen specifieke meetbare resultaten vast die binnen de gestelde periode moeten worden bereikt. Rocks hebben meestal een kortere tijdsduur, meestal maximaal een kwartaal. Ze zijn gericht op de belangrijkste prioriteiten die men gedurende een periode moet aanpakken en voltooien.

Meting en resultaten: OKRs zijn gebaseerd op duidelijke meetbare resultaten (Key Results). Bij Rocks ligt de nadruk juist op de gewenste uitkomsten, zonder strikte meetbare doelen te definiëren.

Toepassing: OKRs kunnen op verschillende niveaus worden toegepast; van individuele medewerkers tot teams, afdelingen en de hele organisatie. Rocks worden vaak toegepast op teamniveau binnen organisaties.

Goed om te weten is dat OKRs en Rocks elkaar niet uitsluiten. Integendeel: ze kunnen elkaar goed aanvullen en versterken. De keuze voor een OKR of Rock ligt aan de specifieke behoefte binnen de organisatie.

7. Een succesvolle OKR formuleren

Een succesvolle OKR opstellen vereist enige aandacht en een zorgvuldige planning. Hier zijn enkele stappen om je op weg te helpen, een soort van OKR-framework:

 1. Definieer je Objective (doel): Formuleer een specifiek, inspirerend en uitdagend doel dat je wilt bereiken. Het doel moet de richting aangeven en een duidelijke visie voor jouw bedrijf communiceren.
 2. Stel je Key Results (belangrijkste resultaten) vast: Identificeer 3 tot 5 meetbare resultaten die de voortgang en het succes van je doel objectief kunnen meten. Deze resultaten moeten specifiek, meetbaar, ambitieus, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn.
 3. Zorg voor uitlijning en verbinding: Het is belangrijk dat je OKRs bijdragen aan de strategie en visie van de organisatie. Anders creëer je verwarring.
 4. Houd het beknopt en begrijpelijk: Zo zijn ze gemakkelijk te begrijpen en te communiceren. Vermijd vaag taalgebruik, jargon en zorg voor helderheid en duidelijkheid.
 5. Maak je OKRs haalbaar: OKRs moeten ambitieus zijn, maar ook realistisch en haalbaar binnen de gegeven tijdlijn en middelen. Het moet een uitdaging vormen, maar niet onbereikbaar zijn.
 6. Beschrijf je OKRs als resultaatgerichte verklaringen: Voorkom dat je actiegerichte taken formuleert. Focus op het gewenste resultaat, niet op de specifieke acties die je moet ondernemen.
 7. Monitor en meet de voortgang: Zorg ervoor dat je een systeem hebt om de voortgang regelmatig te meten en bij te houden.
 8. Pas aan indien nodig: Wees flexibel en pas je OKRs aan als de omstandigheden veranderen of nieuwe inzichten ontstaan.

En nu aan de slag!

OKRs zijn een krachtig hulpmiddel voor startups en scale-ups die willen groeien en hun doelen willen bereiken. Door focus, transparantie en uitlijning te bevorderen, stellen OKRs je bedrijf in staat om groei te maximaliseren. Of je nu geïnspireerd bent door voorbeelden zoals Google, of op zoek bent naar een effectieve methode om je startup richting te geven. OKRs zijn een waardevolle aanvulling op je groeistrategie. Dus waar wacht je nog op? Begin met het opstellen en daarna vooral implementeren van jouw OKR-methode!

Heb je advies nodig voor jouw OKRs? Vraag dan een gratis gesprek aan met een van onze ScalingUp Experts>>>

ScaleUp Company