360º Ondernemen

Ondernemers creëren welvaart en welzijn. Maar de vraag is voor wie. Voor zichzelf? Voor hun gezin? Voor hun bedrijf? Voor een betere wereld? Maak kennis met 360 graden ondernemen.

360º ondernemen
360º ondernemen definieert de bijdrage van een ondernemer op alle mogelijke vlakken. Dat zijn er vier:

  1. de ondernemer zelf. Denkt de ondernemer aan zichzelf? Of is hij zo druk bezig met voor iets anderen iets neerzetten dat hij zichzelf vergeet?
  2. het gezin van de ondernemer. Brengt de ondernemer ook welvaart en welzijn voor zijn gezin? Of is het gezin de sluitpost van de aandacht en energie van de ondernemer? Het lijkt er soms wel op, uit onderzoek blijkt dat ondernemers vaker scheiden dan gemiddeld.
  3. het bedrijf van de ondernemer. Werkt de ondernemer zich uit de naad voor zijn bedrijf? Laat de winst erin zitten en investeert voortvarend en daarmee groeipijn veroorzakend?
  4. de ‘maatschappij’. Het meest vage domein. Klinkt groots en meeslepend, terwijl een ‘maatschappelijke’ bijdrage ook kleinschalig betekenisvol.

360º ondernemen gaat uit van welvaart en welzijn in alle vier domeinen. Welvaart en welzijn die materieel is en die immaterieel is. Welvaart en welzijn die in evenwicht is, dus het stroomt van het ene domein naar het andere domein en ook weer terug. Want langdurige onevenwichtigheid leidt later tot problemen.

Dit is het basisprincipe van 360º ondernemen. Hier geven we de komende tijd verdere praktische invulling aan.

Wat denk jij? Is dit inderdaad een 360º beeld van ondernemers?

ScaleUp Company