Scaling Up en OKR’s

De Quarterly Rocks staan als een huis. Iedereen heeft er zin in. Toch gebeurt er gedurende het kwartaal van alles. De waan van de dag. Mensen halen rocks niet. Hoe voorkom je dat?

De Quarterly Rocks zijn messcherpe kwartaalprioriteiten. Binnen scaling up definieer je er een handvol per kwartaal. Drie tot vijf. Het zijn prioriteiten om te werken ‘aan’ je bedrijf of team. Bedoeld voor vernieuwing en verbetering. Dat is precies het probleem!

De waan van de dag regeert vaak. Business as usual. In een groeiend bedrijf is dat al een dagtaak. Werken ‘aan’ het bedrijf wordt dan sluitpost. Dat komt ook doordat die kwartaalprioriteiten vaak groot en groots zijn. Dus waar begin je?

OKR’s helpen je bij de realisatie van kwartaalprioriteiten. Google is de uitvinder van OKR. OKR staat voor Objectives and Key Results. Het maakt van een groot doel kleine en meetbare stappen. Daarmee is het eenvoudiger om te beginnen met de realisatie van rocks. En gemakkelijker om te communiceren met collega’s waar je staat.

De Objective is het ambitieuze doel dat je wilt bereiken. Dat is natuurlijk de Quarterly Rock. De Key Results zijn de stappen naar dat doel toe. Key Results beschrijven hoe je er komt. De voortgang op elke Key Result schaal je in met een getal. Bijvoorbeeld: ik wil 20 CV’s binnen hebben voor de nieuwe functie. Of ik wil 55 leads gegenereerd hebben. Soms is het niet eenvoudig om er een getal aan te hangen. Wat te denken van: “Plan geschreven voor meer A-spelers”?  Hier kun je de voortgang als getal kiezen. Bijvoorbeeld tussen 0% en 100%. Niets aan gedaan is 0%. Helemaal gereed is 100%. Voortgang beschrijf je op deze wijze op wekelijkse basis en aan het einde van het kwartaal. Uitkomsten van rond de 70% en hoger zijn dan prima. Staat alles op 100%? Dan ben je niet ambitieus genoeg.

Zes tips voor werken met Quarterly Rocks en OKR’s:

  • beperk je tot een handvol Quarterly Rocks: 3 tot 5. Een Quarterly Rock en Objective zijn vanaf hier identiek.
  • Quarterly Rocks zijn ambitieus en dragen bij aan de visie (BHAG) van het bedrijf.
  • maximaal 4 Key Results per Objective.
  • OKR’s zijn publiek: iedere medewerker kan ze van alle collega’s zien.
  • de voortgang van elke Key Result waardeer je elke week met een waarde tussen 0 en 100%
  • overal een 100% op halen is niet de bedoeling. Een resultaat van rond de 70% is prima. Als alles op 100% staat, dan kan het ambitieuzer.

Drie voorbeelden:
Objective = Quarterly Rock: 200 deelnemers voor event X op 9 maart
KR: wervende website met betaalmodule gereed
KR: elke dag op social media wervende posts plaatsen (LinkedIn)
KR: 3 strategische partners nemen het mee in hun communicatie
KR: bannering op 3 belangrijke websites voor onze doelgroep, zoals Sprout

Objective = Quarterly Rock: nieuw CRM systeem geïmplementeerd
KR: leverancier geselecteerd
KR: CRM systeem geïmplementeerd
KR: data geconverteerd
KR: gebruikers opgeleid

Objective = Quarterly Rock: general manager aangenomen
KR: scorecard gereed + recruitmentburo(’s) geselecteerd
KR: minimaal 5 sollicitanten in Topgading-process
KR: deep dive met de voorkeurskandidaat
KR: contract uitonderhandeld en getekend

Voortgang meten en evalueren kun je als volgt doen (dit is een mogelijke status in de 3e week van het kwartaal):

Objective = Quarterly Rock: nieuw CRM systeem geïmplementeerd (15%)
KR: leverancier geselecteerd (80%)
KR: CRM systeem geïmplementeerd (10%)
KR: data geconverteerd (0%)
KR: gebruikers opgeleid (0%)

Aan elke Key Result (KR) kun je initiatives koppelen. Dit zijn stappen of zelfs taken. Die stappen en taken kun je per week uitplannen. Scaling Up heeft daarvoor een tool: de MAP (management accountability plan).

Scaling Up en OKR’s zijn een krachtige combinatie om gemakkelijker en met plezier meer kwartaaldoelen te realiseren.

Bewaren

ScaleUp Company