Samenwerken is onmenselijk moeilijk

Co-creëren is samenwerken. Samenwerken is in. De huidige netwerkeconomie vraagt om vaardigheden om succesvol samen te werken. Maar samenwerken is onmenselijk moeilijk. Veel samenwerkingen falen door het niet kunnen omgaan met deze vier dillema’s.

Samenwerken

Samenwerken speelt op alle niveaus in de keten. Of het nu over samenwerking tussen klant en leverancier gaat, tussen bedrijven onderling, bij fusies of bij samenwerkingen van ZZP’ers. Of de samenwerkingen nu maatschappen, allianties, joint-ventures, pop-up projecten of collectieven heten. Samenwerken is overal. Samenwerken is in.

Samenwerken lijkt gemakkelijk. Je hebt met z’n allen een plan of doel en je begint. Toch maken veel samenwerkingen de hooggespannen verwachtingen niet waar. Hoe komt dat nu toch?

Dilemma’s in samenwerken

Samenwerken gaat over twee of meer partijen en daarmee over twee of meer belangen. Dat levert dilemma’s op tussen “hier” en “daar”. Er zijn vier dilemma’s bij het samenwerken:

  1. eigen belang vs samenwerkingsbelang. Let op: niet het dilemma tussen het eigen belang en het belang van de ander, maar het belang van de samenwerking.
  2. profiteren van kansen vs prioriteit geven aan continuïteit. Gedurende de samenwerking ontwikkelen er zich kansen die interessant zijn, maar die niet nagejaagd kunnen worden omdat het de continuïteit van de samenwerking mogelijk in gevaal brengt.
  3. vertrouwde eigen stijl vs onbekende andere stijlen. De eigen manier van werken of cultuur is vertrouwd en ervaar je als goed. De anderen hebben ook hun eigen stijlen en culturen. Sta je daarvoor open of houd je vast aan je eigen voorkeuren?
  4. lieve vrede vs zeggen waar het op staat. Wil je de lieve vrede bewaren en slik je je eigen behoeften in of zeg je duidelijk waar jij vindt dat het op staat (met gevaar voor de samenwerking)?

Waarden

Het goed weten om te gaan met deze dilemma’s leidt tot de basale waarden voor een succesvolle samenwerking. De vier dilemma’s zijn basis voor vier waarden:
eigen belang vs belang van de samenwerking: dit is de basis voor commitment.

  1. commitment komt door het succesvol omgaan met het dilemma profiteren van kansen vs prioriteit geven aan continuïteit.
  2. betrouwbaarheid is het gevolg van de juiste balans tussen profiteren van kansen vs prioriteit geven aan continuïteit.
  3. respect ontstaat door een juiste verhouding tussen vertrouwde eigen stijl vs onbekende andere stijlen.
  4. duidelijkheid laat niets te wensen over als lieve vrede vs zeggen waar het op staat gebalanceerd is.

Deze vier waarden werken we volgende week uit in het artikel “Succesvol Samenwerken”.

Bron
Ik ben voor dit artikel geïnspireerd door het artikel “Succesvolle allianties door het managen van normen & waarden” van Jaap May en Mare Straetmans uit 2001. Dit ‘lijfartikel’ gebruik ik nu al bijna 10 jaar met veel succes.

ScaleUp Company