Scaling Up case study: Aernout Leezenberg (Hidden Profits Marketing)

*Dit artikel is ter voorbereiding op de Scaling Up Masterclass. Zit jouw organisatie in de groeifase en zoekt het structuur op het gebied van mensen, strategie, uitvoering en cash? Meld je dan hier aan voor de aankomende Masterclass.

Naam

Aernout Leezenberg

Organisatie

Hidden Profits Marketing

Aantal medewerkers (per januari 2019)

45

BHAG

Help 10.001 entrepreneurs in the global fitness industry thrive with awesome marketing solutions (gehaald op 1 januari 2030).

Kernwaarden

I can’t, we can!

Be accountable

Client focused, result driven

Details make the difference

Everyday 1% better

Have the “beer factor“


 

Eerste aanraking met Scaling Up

“Mijn broer Pieter Bas woont al jaren in Silicon Valley, San Francisco als CEO van Sky Geo. Hij adviseerde me om de boeken van Verne Harnish te lezen. Ik was meteen verkocht – helemaal toen ik Verne Harnish twee jaar later zag spreken in Driebergen, tijdens een event van ScaleUp Company. Omdat Hidden Profits op dat moment in een belangrijke groeifase zat – voorbij de grens van 1 miljoen omzet – besloot ik met mijn compagnon Wouter Cornelissen om Scaling Up / Rockefeller Habits integraal te implementeren in onze organisatie. En met succes: onze organisatie heeft meer focus, meer structuur, en groeit enorm snel.”

De eerste win met Scaling Up

“Als je start met Scaling Up, is de eerste win het creëren van a) een stip aan de horizon en b) een duidelijk speelveld waarbinnen je deze zal halen. Ik heb het nu over het One Page Strategic Plan, waarmee je jouw langetermijn visie concreet maakt. Dit plan is super praktisch en waardevol – we refereren bijvoorbeeld wekelijks zowel intern als extern naar onze brand promises en de kernwaarden. Het OPSP is een levend document, het is nooit ‘af’ (zo hebben we onlangs onze kernwaarden aangescherpt). Het ideale van dit plan is dat het alles raakt: cultuur (met kernwaarden), manier van werken (brand promises + kerncompetenties), product, sales en marketing (sandbox). Je hebt altijd een referentie voor je hele organisatie: het is het speelveld met spelregels.”

“Ik ben zelf een creatieve ondernemer; dan is het prettig als er een structuur is dat je een strategie uitwerkt tot jaar- en kwartaaldoelen. Het geeft direct focus aan je bedrijf en het vermindert ad-hoc werken (wat altijd een gevaar is voor een marketingbureau).”

De tweede win met Scaling Up

“Wat ook direct een impact heeft, is het strakke overlegritme. Natuurlijk, ondernemers houden niet van veel overleg. Maar wél wanneer het zorgt voor accountability én afronding van projecten. Als ik namens mezelf spreek: ik ben gewend om heel veel dingen te starten, maar ik ben slecht in het afronden van die projecten. Nu merk ik dat dit percentage van afronding hoger ligt, puur door de nieuwe cultuur van accountability. Dat helpt mijn creatieve energie kanaliseren en geeft veel meer voldoening dan te veel nog niet afgeronde projecten.”

Door het overlegritme is iedereen op de hoogte van elkaars KPI’s, en mensen spreken elkaar hierop aan (vanaf dag 1). Een voorbeeld. Wanneer iemand binnen ons MT vaak dezelfde activiteiten roept maar er is weinig voortgang, óf wanneer iemand te algemeen is (‘ik ga sales doen’), dan spreken we elkaar hierop aan. Hiermee dwingen we elkaar scherper te zijn in het stellen van prioriteiten en het behalen van deze prioriteiten. Het overleg is hiermee veel meer dan een status update; we houden elkaar scherp op de afgesproken KPI’s.”

Kernwaarden

“Kernwaarden is iets abstracts en voor veel bedrijven is het niet meer dan woorden op een muur. Bij ons merkten we ook dat de 1e versie van de kernwaarden niet leefden in de organisatie; het waren meer de waarden opgesteld vanuit het MT, dan vanuit de mensen in de organisatie. Hier wilden we verandering in brengen, dus hebben we er na aanscherping van de kernwaarden een Kwartaal Rock van gemaakt: activatie van de kernwaarden. Het resultaat is dat we 6 nieuwe kernwaarden hebben opgesteld, gedeeld door de hele organisatie. De volgende stap is om de kernwaarden levend te houden en in te zetten zodat ze bijdragen aan bedrijfsgroei. Hoe doen we dit? Elke 2 weken is er een collega die één kernwaarde levend maakt in de organisatie. Deze persoon houdt een bijeenkomst met een presentatie over deze kernwaarde. Dit is een interactieve bijeenkomst, met opdrachten die we uitvoeren. Op deze manier delen we verhalen met elkaar, en bespreken we hoe we deze waarde tot uiting laten komen richting onze klanten.”

Ga all-in met Scaling Up

“Kies ervoor om het Scaling Up systeem bepalend te laten zijn in alle keuzes die je maakt. Start eerst met de bovenste laag, dan daarna middenlaag, etc. Alle leidinggevenden moeten eerst zelf de kracht ervaren van het ritme, voordat je iedereen ermee laat werken. All-in betekent ook: doe alles. Niet een deeltje, maar ga er helemaal voor.

Maak iemand verantwoordelijk voor de uitvoering van Scaling Up – een Scaling Up Champion, die het proces bewaakt. Deze persoon zorgt ervoor dat je niet terugvalt op oude patronen, wat enorm verleidelijk is. Bij ons is dat de CEO, maar kan ook een ander persoon zijn.

Een andere tip: maak snel strategische keuzes, maar wees volwassen genoeg om terug te komen op deze keuzes. Vooral wanneer je organisatie snel groeit, want dan is er elk half jaar en totaal nieuwe werkelijkheid. Een strategische keuze is je eerste stap in de goede richting, maar het is niet in stenen gebeiteld. Een voorbeeld is de keuze van je kernwaarden, maar ook van je sandbox (welke klanten je bedient, met welke producten).”

Balans in je MT is belangrijk

“Mijn tip aan andere CEO’s die starten met Scaling Up: wees bereid om snel procesverantwoordelijkheden af te dragen. En dit betekent dus ook: niet 365 dagen hier je mening over geven over hoe het beter kan. Dit levert vrijheid voor jezelf én voor de ander op. Zelf is mijn focus de B2B marketing (van het product en van de organisatie). Dit is ook waar mijn hart ligt, het is de reden waarom ik Hidden Profits ben gestart. Ik ben dus ook geen CEO meer, dat is nu mijn compagnon (die ik overigens ooit als stagiair geweigerd heb). Misschien is dat wel een goed advies aan scaleup CEO’s: ga terug naar je kernkwaliteit van waaruit je het bedrijf bent gestart; en maak hier je focus van als CEO.”

Het gaat sneller en langzamer dan je denkt

“Met Scaling Up werk je vaker en meer aan je organisatie, hierdoor rond je beter en sneller zijprojecten af. Je organisatie groeit hierdoor sneller (net als je mensen en je processen). Maar vergeet niet: verandering gaat óók heel langzaam. Tenminste, voor jou als CEO. Jij wilt liever gister dan vandaag dat iedereen zijn mindset en manier van werken verandert. Wees hierin niet té ongeduldig. Daarom zeg ik: start eerst met het MT, daarna met teamleiders / leidinggevenden. Dit geeft de organisatie ruimte om te zien en te ervaren hoe het werkt, en dat het werkt. Tot slot: communiceer wat je leert als MT met Scaling Up. Neem je mensen mee, doe het niet vanuit je ivoren toren. Scaling Up moet namelijk je nieuwe organisatie DNA worden; niet alleen het DNA van je MT.”


Hoe gestructureerd groeit JOUW organisatie op dit moment naar de volgende fase? Gebeurt dit al op een voorspelbare en schaalbare manier? En wat levert het je op als je die slag maakt?

Lees hier meer over onze masterclass.

Bewaren

Bewaren

ScaleUp Company