Het begin van Superenthousiaste Klanten

Customer experience. Twee woorden. Zoals we inmiddels weten gaat het over de klantbeleving metHet begin van superenthousiaste klantensuperenthousiaste klanten als doel. Klinkt groots, is groots. Dus waar begin je nu eigenlijk? Een kleine oefening.

De ingrediënten
Er zijn negen belangrijke ingrediënten of onderdelen waaruit customer experience bestaat. In willekeurige volgorde zijn dit:

  • merkloyaliteit (brand loyality): het trouw zijn aan je merk en dat zwaar laten meewegen in hun aankoopbeslissing
  • klanttevredenheid (customer satisfaction): acties nemen die ervoor zorgen dat klanten tevreden zijn
  • leiderschap (leadership): actie ondernemen om de klant centraal te stellen en gaandeweg de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen
  • medewerkergedrag (empolyee behaviour): het feitelijke gedrag dat medewerkers in het algemeen vertonen en richting klanten in het bijzonder
  • klantbeleving (customer experience): acties die je neemt om de beleving die klanten hebben bij het kopen en gebruiken van je product of dienst te verzamelen, te analyseren en daarop weer te acteren
  • medewerkerbeleving (employee experience): de acties die je neemt om de beleving die je medewerkers hebben te verzamelen, te analyseren en daar weer op te acteren
  • klantgedrag (customer behaviour): het gedrag dat klanten vertonen in relatie met je organisatie, product en/of dienst
  • winst en groei (profitability and growth)
  • medewerkerstevredenheid (employee satisfaction): de acties die je onderneemt om er voor te zorgen dat medewerkers te trevreden zijn

De oefening
De vraag is nu: zet deze ingrediënten in afnemende volgorde, 1 = waarmee je begint (de hoogste prioriteit nu).

Klaar? Kijk dan hier naar het juiste antwoord.

ScaleUp Company