Groeichecklist

Groeien gaat vanzelf. Toch? Een bedrijf groeit snel alleen als alles meezit. Extern en intern. De organisatie moet gewoonten aanleren om snel te groeien. Wat zijn de tien gewoonten die een groeibedrijf perfect op orde moeten hebben? Doe de groeichecklist.

Checklist

De groeichecklist is een belangrijk onderdeel van de Rockefeller Habits. Verne Harnish analyseerde de succesgewoonten van John D. Rockefeller en paste die aan voor MKB-bedrijven. Het is een praktische checklist die het MT op regelmatige basis doorloopt. Dat werkt zo: iedereen geeft voor de tien gewoonten per gewoonte een rapportcijfer tussen de 1 (‘abominabel’) tot 10 (‘excellent’). Per gewoonte schrijven de teamleden hun cijfers op. Een 8, een 7, een 8, een 4, een 8, een 6. Verschillen ontstaan, worden besproken en acties geformuleerd. De groeichecklist is een uitstekende tool om helder te maken waar prioriteiten liggen. Maar wat zijn die tien gewoonten?

10 gewoonten voor snelgroeiende bedrijven

Wat zijn de tien gewoonten voor snelgroeiende bedrijven met daaronder een korte omschrijving hoe die gewoonte zich in de dagdagelijkse business uit:

1. Het Management Team (MT) zet de toon voor het gehele bedrijf.
Teamleden kennen elkaars verschillen, prioriteiten en stijlen. Het team houdt elk kwartaal een sessie buiten kantoor (‘op de hei’) om strategisch te werken ‘aan’ het bedrijf en op te laden. Het team heeft lol met elkaar.

2. Iedereen is op één lijn met de nummer 1prioriteit voor dat kwartaal.
3-5 kwartaalprioriteiten zijn bepaald en gecommuniceerd. Het kritische nummer voor het kwartaal is bekend (‘het succesgetal’, lees meer over het succesgetal). Het kwartaalthema leeft binnen de organisatie. Er is een scoreboard met daarop het kwartaalthema en het succesgetal. Alle medewerkers weten wat de beloning is.

3. Communicatie is een ritme. Informatie beweegt snel en precies door de organisatie.
Alle medewerkers zitten in een daily huddle. Alle teams zitten in een daily huddle die informatie naar boven cascadeert.

4. Voor elk facet in de organisatie is iemand verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen.
Voor elk element van de winst/verlies, cashflow en de balans is te allen tijde duidelijk één persoon verantwoordelijk. De verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd in een accountability chart.

5. Medewerkers krijgen te allen tijde feedback and er is een proces voor informatie van en over medewerkers om obstakels weg te nemen en kansen te identificeren.
Problemen met en ideeën en suggesties van medewerkers worden wekelijks verzameld en besproken. Er is een systematiek om problemen op te lossen en kansen te identificeren. Het MT en de managers sturen wekelijks “Dank je wel” kaarten naar de medewerkers.

6. Analyse en rapportage van feedback van klanten is even frequent en accuraat als financiële gegevens.
Alle medewerkers zijn betrokken bij het verzamelen van klantgegevens. Er is één medewerker verantwoordelijk voor feedback van klanten. Het MT en managers communiceren minimaal eens per week met een klant.

7. De kernideologie lééft in de organisatie.
De kernideologie is ontdekt en gedefinieerd. MT en medewerkers delen verhalen die de kernideologie lading geven. De kernideologie maakt deel uit van het HR-proces.

8. Iedereen weet precies waarhet bedrijf in de markt staat gedreven door strategische planning en sales en marketing.
De ‘zandbak’ (product/marktpropositie) is tesamen met de merkbelofte helder gedefinieerd en bij iedereen bekend. De 3-5 kernstrategieën voor groei zijn bij iedereen bekend.

9. Alle medewerkers kunnen te allen tijde onmiddellijk aangeven wat hun productiviteit is en hoe dat zich verhoudt met hun doelen.
KPI’s (key performance indicators, lees meer over KPI’s) zijn bekend voor de iedereen in de organisatie. De meting van KPI’s per individu en team wordt wekelijks besproken en gepubliceerd.

10. Het MT houdt zijn wekelijks overleg in een speciaal ingerichte kamer.
KPI’s en kritische nummers zijn daar groot en duidelijk zichtbaar. Er hangen grafische representaties van de relevante gegevens. De kernideologie, prioriteit en marktpositie hangt daar en is in één oogopslag zichtbaar.

En, hoe is het met de gewoonten voor groei in jouw bedrijf gesteld?

ScaleUp Company