Resultaten, Uitkomsten en Impact

Vaak hoor ik een team zeggen: “wij willen impact!”. Groeien gaat over resultaten. En over uitkomsten. Maar hoe zit het dan met impact? Woorden die vaak door elkaar gebruikt worden. Maar die heel verschillend zijn. Hoe zit het nu precies? Waarom is het belangrijk om het verschil te kennen.

Alles is meetbaar in een bedrijf. Echt alles. Het is de kunst om op verschillende niveaus de bijdrage van je bedrijf te meten. Met KPI’s. Ofwel Key Performance Indicators. Bij Rockefeller Habits heten ze Kept Promise Indicators. We schreven daar eerder dit artikel over.

Dit zijn de vier lagen waarop je de bijdrage van je bedrijf kunt meten:

  • proces: gaat over inspanning om je doel te bereiken. Vaak gaat het hierbij om de inzet van middelen. Over het aantal uren dat je werkt, het aantal mensen dat je inzet, bezettingsgraad…
  • resultaat: gaat over het resultaat van je inspanning. Het gaat hier om het aantal units dat je levert of het aantal deelnemers dat een training goed beoordeelt.
  • uitkomst: de uitkomst is het effect dat je bewerkstelligt door het resultaat. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat je product ook daadwerkelijk gebruikt of een baan krijgen doordat ze een training bij je hebben gevolgd (we nemen maar even aan dat ze die dan goed beoordeeld hebben).
  • impact: gaat over de verandering op lange termijn door de goede uitkomsten. Lastig hierbij is dat door de lange termijn het directe effect van de uitkomst vaak indirect worden.

Met de BHAG kun je de impact van je bedrijf beschrijven die je wilt bewerkstelligen (lees ook formuleer de BHAG). Het tijdsperspectief van de BHAG is 10 tot 30 jaar. Bewust is dat tijdsperspectief zo ver weg gekozen. Dat maakt je creatief, zonder dat de waan van de dag in het dromen over de BHAG je belemmert.

Laat me je een voorbeeld geven. Tien jaar geleden trainde ik met ongeveer 80 trainers ouders, docenten, leidinggevenden, artsen en verkopers om beter te communiceren. Want, zo geloof(de) ik: beter communiceren leidt tot betere relaties en daarmee tot een beter begrip. Dit zijn voorbeelden van getallen die je dan kunt meten:

  • proces: het aantal deelnemers dat je traint met het aantal trainers
  • resultaat: het aantal opgeleide deelnemers, deelnemers die een diploma hebben gehaald
  • uitkomst: het aantal opgeleide deelnemers dat na 12 maanden de kennis nog steeds toepast (of nog sterker: het aantal deelnemers dat werkelijk beter communiceert)
  • impact: Nederland communiceert beter (of nog lastiger om te meten: we begrijpen elkaar beter in Nederland).

Impact is het meest krachtige effect dat je met je bedrijf kunt bereiken. Maar die is gelijk het meest moeilijk te realiseren. En te meten. Door de lange termijn en de indirectheid is impact vaak lastig meetbaar. Het kost tijd en energie en kan reden voor discussie zijn. Hoe meet je dat? Dat Nederland elkaar beter begrijpt. Visie is nodig om hier uitsluitsel te geven. Helaas strandt het vaak bij “wij willen impact!”. Maar je verkleint de kans op impact enorm als je er daarna geen invulling aan geeft.

Moet je bedrijf ook altijd impact willen? Welnee. Veel bedrijven maken zich niet druk over hun impact. Waarom zou een bedrijf stoppen bij het meten van inspanning en resultaat? Twee redenen:

  • geen kernideologie voor impact. Het bedrijf heeft geen missie, visie en cultuur om betekenisvol te ondernemen. Het bedrijf is opgezet met andere doelen.
  • uitkomsten en impact zijn lastig te meten. Het meten van inspanning en resultaat is eenvoudig. Uitkomsten en vooral impact zijn veel lastiger te meten. Of beter: kosten meer tijd en energie om te meten.

Als je met je team impact wil, dan begint dat met de juiste kernideologie. Daarna gaat het over het meten van proces, resultaten, uitkomsten en impact. Het kost wat werk, maar levert veel op. Tenminste, als je het goed doet. Regelmatig meten van de juiste Kept Promise Indicators helpt daarbij enorm.

Bewaren

ScaleUp Company