De 3 groei barrières volgens Verne Harnish

In het boek Scaling Up begint Verne Harnish met het beschrijven van de 3 meest voorkomende groei barrières, als het gaat om het groeien voorbij de startup fase. In dit artikel beschrijven we waarom dit barrières zijn en hoe je deze gericht kunt aanpakken met je management team.

De 3 groei barrières volgens Verne Harnish

1) Leiderschap: in de groei van 10 richting 50 medewerkers is het lastig voor ondernemers om veel van hun rollen los te laten. Hierdoor zijn zij echter zelf de grootste groei barrière. Wat jammer is, want een volgend niveau van leiderschap is slechts twee competenties verder: namelijk het beheersen van de vaardigheden van werving en delegatie. Wil je 10x groeien, dan heb je ook 10x de capaciteit nodig – wat serieuze werving en delegatie vergt.

2) Infrastructuur: Verne Harnish bedoelt hiermee een aantal zaken: IT systemen, werk- en besluitprocessen, en fysieke structuren. Hierbij is de meest voorkomende groei barrière uiteraard het ontbreken van schaalbare werk- en besluitprocessen. We hebben allemaal in zo’n bedrijf gewerkt, waar iedereen ad-hoc werkt en er geen duidelijkheid is waar iemands verantwoordelijkheid stopt en waar het begint. Een bedrijf waarin alle werkprocessen ‘op gevoel en talent’ worden uitgevoerd, zonder dat het vastgelegd is.  Met als resultaat: veel drama en gedoe op de werkvloer, met projecten die te laat of nooit afgerond worden.

3) Marketing: het is van cruciaal belang dat de onderneming een effectieve marketingfunctie opbouwt die het salesteam elke week voorziet van gekwalificeerde leads. Niet alleen dat: deze functie is ook nodig om talent aan te trekken om de groei van het bedrijf bij te houden. Dus: marketing als leadgenerator én als talentgenerator.

Hoe jij de 3 groei barrières gericht aanpakt

Uiteraard start je met de vraag: welke van deze 3 is dé #1 bottleneck voor groei? Met andere woorden: wanneer je deze oplost, dan heeft dit de grootste impact op de groei én gezondheid van je bedrijf.

Heb je deze geïdentificeerd, dan kun je onderstaande 3×4 tips inzetten om het te verbeteren:

Leiderschap:

 1. Bepaal voor de 6-9 hoofdprocessen wie deze a) nu uitvoert, en wie het b) het beste kan uitvoeren. Stel jezelf de vraag: wie kan dit proces naar een volgend niveau brengen, én dit op de juiste manier overdragen op de medewerkers?
 2. Bepaal de 1-3 belangrijkste KPI’s, die de gezondheid van deze processen weergeven. Kies bij voorkeur ‘snelle’ KPI’s, die dagelijks of wekelijks veranderen. Monitor en bespreek deze met de procesverantwoordelijke.
 3. Bepaal de 1 of 2 hoofdrol(len) van de ondernemer zelf. Vaak kan dit betekenen dat de CEO functie niet geschikt is voor de ondernemer, maar bijvoorbeeld wel ‘Commercieel Directeur’.
 4. Richt een schaalbaar werving- en selectie proces in. Wij adviseren (uiteraard 🙂 de Topgrading methodiek.

Infrastructuur:

 1. Laat alle medewerkers hun terugkerende roltaken invullen, waaraan ze minimaal 4 uur per week aan werken.
 2. Vang deze roltaken in een checklist, en documenteer deze in een voor iedereen toegankelijk bestand. Tip: een app als Process.st is hier ook uitstekend voor.
 3. Geef elke medewerker minimaal 1 Proces KPI (die een activiteit meet, bijvoorbeeld: 2 blog artikelen per week) en 1 Resultaat KPI. Ook hier geldt: kies een snelle KPI en monitor deze.
 4. Automatiseer zoveel mogelijk terugkerende taken via software, en vang alle data op 1 plaats. Tip: gebruik Zapier.com om taken te automatiseren en om dit te koppelen aan jullie ‘Hoofd Data Document (bijvoorbeeld een Google Sheet)’.

Marketing:

 1. Creëer 2 hoofdtaken voor marketing: leadgeneratie en talentgeneratie.
 2. Bepaal waar je als organisatie bekend om wil staan, zowel aan de productkant (voor leadgeneratie) als aan de wervingskant (voor talentgeneratie).
 3. Verlies je niet in ‘Growth Hacking’ maar kies een vast marketingritme, gericht op maximaal 3 kanalen en maximaal 3 strategieën.
 4. Segmenteer je online customer journeys, gebaseerd op je belangrijkste klanttypen. Uiteraard is hiervoor belangrijk dat je niet teveel klanttypen identificeert; denk aan de 80-20 regel hiervoor.

Heeft jouw scaleup bedrijf de behoefte aan een besturingssysteem? Bezoek dan onze volgende Kickstart Scaling Up. Lees hier meer info over onze Kickstart Scaling Up.


ScaleUp Company