Zelfstandige vakopleidingen

Groot, groter, grootst. Een duidelijke trend in onderwijs. Twee grote Rotterdamse ROC’s splitsen vakopleiding af. Betekent dit meer aandacht voor vakmanschap?

Onderwijs efficient?
De afgelopen decennia zijn opleidingen met een duidelijk profiel opgegaan in hele grote ROC’s (Regionaal Opleidingencentrum). Dat is een logische beweging vanuit het toenmalige denken dat efficiëntie en kostenbesparing het allerbelangrijkste is.Concurrentie werd de norm, niet samenwerking. De ROC’s zijn grote leerfabrieken met duizenden studenten en een heus bestuur dat vaak ver van de werkvloer staat. Eén van de gevolgen was dat opleidingen steeds minder aansloten bij de vraag van werkgevers. Tijd voor verandering?

Kleine vakopleidingen
Twee Rotterdamse ROC’s splitsen op in zelfstandige vakscholen. Dit lees ik onder andere in Het Financieele Dagblad (zie hier) van donderdag 10 januari 2013. Bij zelfstandige vakscholen betekent kleinschaliger vakonderwijs. Zoals de voormalige MTS. De herkenbaarheid wordt groter, verwachten de twee ROC’s. En dat moet leiden tot een grotere instroom van leerlingen. Met name technische opleidingen profiteren hiervan. Op dit moment kunnen een opleiding voor metaalbewerking en een kappersopleiding onder één dak gehuisvest zijn. Dat is onherkenbaar voor de leerlingen. Maar de vraag is nog wel of deze splitsing betaalbaar is. Ha, een stukje oud denken… Maar waarom is zo’n splitsing belangrijk?

Betere wereld
Echte vakmensen dragen bij aan een betere wereld. Vakmanschap betekent passie voor product en toepassing. En expertise natuurlijk. Als je als vakman je passie volgt en je droom verwerkelijkt, dan schiet de wereld daar een stukje mee op. Dat is één van de kernovertuigingen van commercieel idealisme. De voorgestelde splitsing leidt tot meer en betere vakmensen. Een goede zaak. Ook voor ondernemers. Vakmensen zijn vaak A-spelers. Met vakmensen is het heerlijk om je ondernemersdroom te verwerkelijken.

Laat die vakmensen maar komen!

ScaleUp Company