Zachte getallen

Getallen. KPI’s. Uitstekend om de voortgang van groei van je organisatie te meten en te bewaken. Maar hoe werkt dat met de menselijke kant van de organisatie? Met cultuur en geluk? Die maak je prima bespreekbaar met ‘zachte’ KPI’s.

KPI’s
Key Performance Indicators (KPI’s) maken je organisatie transparant. Het zijn getallen die beschrijven hoe je organisatie het doet. De eerste KPI’s die ondernemers roepen zijn omzet, brutomarge en cashflow. Als ze die getallen dagelijks kennen, dan zitten ze bovenop de business. Ik schreef daar eerder over in “Kept Promise Indicators”.

Vaak hoor ik de kritiek dat KPI’s erg rationeel zijn. Dat je daarmee alleen de ‘harde’ getallen meet. En voorbij gaat aan ‘zachte’ aspecten van de organisatie als cultuur en geluk van de medewerker. Maar is dat zo? Kun je ‘zachte’ onderwerpen in je organisatie ook meten met getallen?

‘Zachte’ KPI’s
‘Zachte’ aspecten van de organisatie zijn prima meetbaar en zichtbaar te maken met getallen. Zelfs als het om subjectieve zaken gaat als geluk en welbevinden. Hoe dan? Ik heb een aantal voorbeelden van ‘zachte’ getallen die bedrijven in de praktijk gebruiken. En die werken. Laat ik er drie noemen:

  • de sales points die meten hoeveel verkoopinspanning je doet. Ik schreef daar al eerder over (sales punten)
  • de team temperatuur. Na elke vergadering geeft ieder teamlid een rapportcijfer hoe het team het doet.
  • de happiness indicator. Elke dag aan het einde van de dag vult elke medewerker in hoe hij of zij de dag heeft ervaren. Happy, neutral of unhappy.

Waarom werkt dit eigenlijk? Het zijn toch subjectieve waarden? Allereerst voelen mensen gehoord. Mensen geven graag de informatie over hunzelf en hoe ze dingen ervaren. Natuurlijk leidt dat tot verschillen. Verschillen worden duidelijk en kunnen onmiddellijk besproken worden. Als drie mensen een ‘7’ geven voor dit team en jij een ‘9’… “vertel eens, wat maakt dat jij vindt dat het team zo uitmuntend presteert?”. Er ontstaat communicatie en overleg. En meer begrip voor elkaars standpunten.

Daarnaast blijkt dat een reeks van zes metingen een trend openbaren. Dus zes weken achter elkaar in het wekelijks overleg de teamtemperatuur meten levert informatie op. En dat is wat telt. En die trends kun je bespreken.

Betrokkenheid
Zachte KPI’s deel je en de verschillen en trends bespreek je. Dat verhoogt de betrokkenheid enorm. Dat is de grote winst. Maar kan het niet zijn dat er een loopje mee genomen wordt? Dat mensen ‘zo maar’ wat roepen? In de praktijk heb ik dat nog nooit zien gebeuren. De getallen klopten ‘gevoelsmatig’ altijd. En ja, er zit wel eens een grappenmaker tussen. Die valt vanzelf op. En dat bespreken we dan weer.

Onmeetbare ‘zachte’ onderwerpen in je organisatie maak je prima bespreekbaar met KPI’s. Probeer het maar eens, je zult verrast staan!

ScaleUp Company