Welke gewoonte frustreert groei?

Groeien gaat niet over inspiratie en kennis. Althans, niet alleen. Veel bepalender zijn de gewoonten die in jouw bedrijven leven. De goede gewoonten, maar ook de slechte gewoonten. ‘Habits’ is het Engelse woord voor gewoonte. Vandaar Rockefeller Habits.

Maar gewoonten zijn iets voor mensen, niet voor bedrijven. Zo ontstond recent een prachtige discussie. De conclusie? Mensen maken een bedrijf. Ook een bedrijf kan goede of slechte groeigewoonten hebben. Slechte groeigewoonten betekent ongedisciplineerd werken. Daarmee groeit het bedrijf niet tot het volle potentieel.

Groeigewoonten die groei frustreren zijn bijvoorbeeld:

  • alles is prioriteit, niet kunnen kiezen
  • geen of traag besluiten nemen
  • niet doorpakken op besluiten
  • onvoldoende met elkaar overleggen
  • nieuwe kansen onzorgvuldig en opportunistisch inschatten
  • werk uitstellen
  • werken ‘in’ i.p.v. werken ‘aan’
  • multitasking
  • met geen of onduidelijke doelen werken
  • ‘pinggg’ er is weer e-mail – snel afgeleid zijn

Welke slechte gewoonte houdt jouw bedrijf in de greep? En wat ga je daar aan doen?

Bewaren

ScaleUp Company