Wat is de waarde van jouw MT?

Kun jij als ondernemer de functie en waarde van jouw MT in 1 zin uitleggen? Zouden je medewerkers dit kunnen doen?

Veel scaleup ondernemers starten een management team met vol goede moed, inspiratie en goede ideeën. Het nieuw gevormde MT moet de ondernemer niet alleen verlichten, maar ze moet ook in staat zijn om zijn visie en strategie om te zetten naar resultaat.

Maar wat ziet de ondernemer vervolgens een jaar later, wanneer de organisatie doorgroeit? Vaak genoeg, helaas, dat zijn ambitie met het MT niet uitgekomen is. Dit is te zien in het MT overleg: er is veel discussie over operationele issues, veel status updates, en (bijna) geen aandacht voor strategie en groeiprojecten.

Waar hij de ambitie had om een leiderschapsteam met resultaat te creëren, is het team nu geworden wat hij juist niét wilde: een overlegteam.

Waarom gebeurt dit?

Waarom haalt de ondernemer niet genoeg waarde en resultaat uit zijn MT?

Een van de oorzaken dat een MT strandt in operationele ‘brandjes blussen’ is de psychologische verschillen binnen het MT. Hiermee bedoelen we dat elk individu in het MT zijn persoonlijke motivaties* en overtuigingen meebrengt.

Als voorbeelden:

  • ieder MT lid heeft een eigen overtuiging over hoe het bedrijf geleid moet worden richting groei.
  • ieder MT lid heeft een eigen overtuiging over hoe men moet omgaan met klanten.
  • ieder MT lid heeft een eigen overtuiging over wat de huidige prioriteit moet zijn.

Zo kan MT lid 1 de overtuiging hebben dat marketing geen prioriteit is (het is weggegooid geld), en de ander de overtuiging hebben dat marketing de #1 business driver is. Of, een ander voorbeeld: dat MT lid 1 vindt dat er minder producten verkocht moeten worden, aan minder klanten. En MT lid 2 vindt dat de productlijnen juist uitgebreid moeten worden.

(*Over het algemeen zien we dat de motivatie van elk MT lid is, dat er zoveel mogelijk tijd en aandacht aan zijn verantwoordelijkheidsgebied wordt besteed (bijv. HR, marketing, finance), met té weinig focus op de bedrijfsstrategie en/of de impact op andere gebieden.)

Hoe verander je dit?

Start allereerst met het beantwoorden van de volgende vragen:

Wat is de missie van jouw MT? Wil je dat jouw MT de strategie samen vormt, of wil je alleen dat ze zich bemoeien met de uitvoering? Wil je dat iedereen overal over mag meebeslissen, of alleen over zijn deelgebied?

Wat is de juiste verdeling in het MT? Wil je de manager of teamleider van ieder proces in het MT, of alleen van de processen die NU het belangrijkste zijn?

Wat zijn de individuele rollen binnen het MT? Is er iemand die de strategie bewaakt? Is er iemand die de onderlinge proces-samenwerking bewaakt?

Wat zijn de KPI’s van het MT? Hoe meet je of het MT succesvol is? En hoe meet je of de individuele MT leden succesvol zijn?

Heb je dit kader bepaald, dan ga je vervolgens aan de slag om de persoonlijke motivaties en visies zo goed mogelijk op één lijn te krijgen.

Dit doe je in 3 stappen

Stap 1 is om inzicht te krijgen in elkaars persoonlijkheidsstijlen. Dit kun je meten door een test als DISC, waarmee je leert wat elkaars drijfveren zijn. Daarnaast is het een goed idee om elkaars talenten te kennen. Een goede test hiervoor is de Strengthsfinder test, uit het gelijknamige boek.

Stap 2 is om de persoonlijke motivaties met betrekking tot a) de organisatie en b) de persoonlijk carrière te weten – en te delen met elkaar. Wat wil iedereen met het bedrijf bereiken? Een buy-out binnen 5 jaar? Of een groei-grens van bijvoorbeeld max 20 medewerkers?

Ook het delen van de motivatie op persoonlijk gebied is belangrijk. Zo heeft een scaleup klant (Paddy Noë, Jewel) zo snel mogelijk met zijn mede-partner gedeeld dat hij de vrijheid zoekt om zij-businesses te starten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een succesvolle lancering van Dolphin Solutions, waarmee hij zijn high-end klanten beter kan bedienen. In een interview met ons zegt Paddy hierover: “Het feit dat je jouw persoonlijke ambitie überhaupt kan delen met je MT, geeft al rust en respect.”

Stap 3 is om kernwaarden en kernregels te bepalen voor je MT, waarmee je een leidend voorbeeld wilt zijn voor de rest van de organisatie. Aangezien alle medewerkers uiteindelijk naar ‘boven’ kijken om gewenst gedrag te bepalen, is het de taak van het MT om voorbeeldgedrag te vertonen richting kernwaarden.

Tot slot

Bedenk dat het voor elke scaleup ondernemer een uitdaging is om een succesvol MT te creëren, vanwege alle verschillen in persoonlijkheid en in motivaties. Probeer hier goed mee om te gaan, door heldere kaders te creëren voor het team. Net als met de hele Scaling Up methodiek, doe je dit door o.a.:

  1. a) een duidelijk speelveld te bepalen (kernwaarden, prioriteiten, missie, KPI’s),
  2. b) uitgevoerd door de beste mensen en
  3. c) continu te monitoren door een strak overlegritme.

Voer je alle stappen in dit artikel uit? Besef je dan alsnog dat de ontwikkeling van een MT ook niet in een rechte lijn verloopt. Je zult periodes hebben dat de ambitie en energie enorm hoog is, gevolgd door een periode dat de samenwerking stroef verloopt.

Het belangrijkste is geduld en consistentie, samen met cultuur van veiligheid, waarin verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd.

Wij wensen je veel succes met het creëren van een geweldig MT!

ScaleUp Company