Vier pilaren voor bedrijfsgeluk

pilaren voor bedrijfsgeluk

Stel je eens voor dat bedrijven kunnen groeien en bloeien tot hun volle potentieel. En dat tijdens de groei- en bloeiweg er evenwicht is tussen economische en energetische groei. Natuurlijk, regelmatig is er gedoe. Maar gedoe is geen probleem als het bedrijf gelukkig is. Op welke pilaren is dat geluk geschoeid?

Netto bedrijfsgeluk
Ik schreef er eerder over in Netto Bedrijfsgeluk. Als voorbeeld neem ik Gross National Happiness van Bhtan en vertaal dat op een praktische wijze naar een werkbare vorm voor bedrijven. Gross National Happiness heeft een uitgekiende verdeling. Van een geluksgetal naar vier pilaren. Die vier pilaren verder uitgewerkt in negen domeinen. Negen domeinen opgebouwd uit 33 indicatoren. Uiteindelijk samengesteld uit 124 kengetallen. De pilaren zijn de strategische aandachtsgebieden.

Zouden er bij bedrijven ook vier pilaren zijn? Of meer, of minder?

Laten we eens die vier pilaren aanhouden, want die zijn slim gekozen zoals je straks zult zien. Hoe zouden die vier pilaren er uit kunnen zien voor bedrijven?

De eerste pilaar gaat over moeiteloos en resultaatgericht samenwerken. Samenwerking tussen mensen die fun is en functioneel. Waarbij we diversiteit als kracht zien. En verschillende meningen verrijken. Waarbij we resultaten samen bereiken en vieren. Deze pilaar gaat over cultuur en mensen.

Pilaar nummer 2 gaat over betekenisvolle kansen zien en en ervoor kiezen. Kansen spotten die het bedrijf verder helpen en vervolgens op die kansen kunnen focussen. Dus ook ‘nee’ zeggen tegen kansen die misschien wel lucratief zijn of gewoon bere-interessant. De tweede pilaar gaat over ondernemerschap en leiderschap.

De derde pilaar gaat over de juiste klanten vinden en bedienen. We willen weten welke klanten ons op korte en lange termijn helpen om te groeien en te bloeien. Die klanten vinden we vervolgens, we bedienen ze en maken ze tot superenthousiaste klanten. In feite gaat het hierbij over onze integratie met de markt. Integratie met de markt gaat over de plek van de organisatie in de markt. Praktisch gaat het hier over marketing, sales, logistiek, operations, customer service en meer. Alle processen waarbij er contacten met klanten zijn om waarde toe te voegen.

Pilaar 4 gaat over de soepele economische motor. De financiële kant van het bedrijf. De broodnodige zuurstof om de andere drie pilaren evenwichtig verder te ontwikkelen. We spreken hier natuurlijk over zaken als balans, winst/verlies, cashflow en financiering.

Alle vier pilaren zijn even belangrijk in Netto Bedrijfsgeluk. Als één van de pilaren achterblijft, dan zal het geluksgevoel eronder lijden.

Ik stel een beschrijvende benaming voor. Moeiteloos en resultaatgericht samenwerken in plaats van cultuur en mensen. Als we steeds onze blik richten op wat de ideale situatie is, dat we een beter kader scheppen voor ons dagelijks handelen.

De eerste drie pilaren beschrijf ik met werkwoorden. Samenwerken, zien en focussen, vinden en bedienen. Werkwoorden maken het actief. Maar die vierde pilaar dan? Over de soepele economische motor? Die heeft geen werkwoord. Met de vierde pilaar is iets bijzonders. Financiën gaat over het tastbare resultaat van hoe we het in de eerste drie pilaren doen. Daar is geen passend werkwoord voor te bedenken. Het werk gebeurt in de eerste drie pilaren.

De vraag is nu of vier pilaren ook volstaan voor bedrijven. Vanuit twee verschillende perspectieven denk ik van wel. Het mij meest voor het handliggende perspectief is natuurlijk Rockefeller Habits, omdat we daar dagelijks mee werken. Komen de vier beslissingen overeen met de vier pilaren? En wat blijkt?

De vier pilaren van Netto Bedrijfsgeluk komen overeen met de vier beslissingen van Rockefeller Habits:

  • people gaat over moeiteloos en resultaatgericht samenwerken
  • betekenisvolle kansen zien en en ervoor kiezen is natuurlijk strategie
  • juiste klanten vinden en bedienen werkt als executie op orde is
  • de soepele economische motor is natuurlijk cash

Ook als je kijkt of een pilaar effectief is of efficiënt op korte termijn of op lange termijn, blijkt dat het past:

  • moeiteloos en resultaatgericht samenwerken: efficiënt op lange termijn
  • betekenisvolle kansen zien en en ervoor kiezen: effectief op lange termijn
  • de juiste klanten vinden en bedienen: effectief op korte termijn
  • de soepele economische motor: efficiënt op korte termijn

Dus laten we voor nu eens uitgaan van deze vier pilaren. Netto Bedrijfsgeluk gaat uit van vier pilaren.

 

Foto: Flickr

ScaleUp Company