Vier Cashprincipes

Cash is cruciaal om door te groeien. Een veel besproken onderwerp voor ondernemers. Want er lijkt altijd een tekort aan cash én een excuus om te groeien te zijn. “Als we meer geld hadden, dan…” Wat zijn de vier cruciale principes voor cash?

Vier cash-principes
De vier belangrijkste principes voor cash zijn:

  1. cash is zuurstof. Cash geeft je de mogelijkheid om te ‘ademenen’ en te groeien. Cash geeft keuzevrijheid. Gebrek aan cash leidt tot interne focus. En als de cash op is, dan is het game over.
  2. groeien kost cash. In de drie-eenheid omzet, winst en cash is er altijd onbalans. Met als gevolg dat groei tot gebrek aan cash leidt. Als een organisatie te veel cash heeft, dan kan het scherper aan de wind groeien.
  3. alles draait om verhouding. De ideale cashregel bestaat niet. Zoals “Ge zult altijd een ton op uw bankrekening hebben”. Per onderneming en fase van groei is er een ideale cashflow en cashpositie. In verhouding met omzet, kosten, debiteuren en crediteuren. Want als de verhoudingen zoek raken, dan merk je dat als eerste aan de bankstand.
  4. de meest duurzame cash komt van superenthousiaste klanten. Winst genereert cash. Superenthousiaste klanten genereren de meeste directe en indirecte cash. Door meer aankopen en door aanbevelingen aan ander. Superenthousiaste klanten betalen snel. Een cashstroom uit superenthousiaste klanten blijft stromen en neemt toe.

Cash is nooit het doel van de onderneming, maar wel een belangrijke randvoorwaarde. Houd je oog constant gericht op cash. Met deze vier fundamentele cash-principes kun je de groei faciliteren en versnellen.

ScaleUp Company