Gebruik trends voor heldere prioriteiten

Ondernemen vanuit eigen kracht. Veel ondernemers geloven er in. Bij het maken van plannen is het wel goed om de buitenwereld naar binnen te brengen. Hoe doe je dat? Door de wereld naar binnen te halen!

Allerlei trends

Onderzoek trends waar je bedrijf mee te maken heeft op verschillende niveaus:

 • maatschappelijke trends. Sociale en maatschappelijke trends zoals energiezuinig, overheidsbeleid, wet- en regelgeving. Maar ook de crisis (welke crisis?).
 • technologische trends. Welke nieuwe technologieên ontstaan die ons raken? Welke productinnovaties?
 • marktrends. Wat speelt er in de markt waarin onze klanten werken en waarin wij werken? Welke impact hebben maatschappelijke trends, zoals de crisis op de markt?
 • trends bij klanten. Wat speelt er bij klanten?
 • trends bij concurrenten. Wat speelt er bij onze concurrenten?
 • interne trends. Welke trends spelen er binnen onze organisatie.

Verandervisies

Trends vertalen zich naar verandervisies. Dat maakt het eenvoudiger om een trend om te zetten naar acties. Wat is een verandervisie? Een verandervisie geeft de huidige beginsituatie en de verwachte (of gewenste) eindsituatie. Een verandervisie is altijd ‘van’ iets ‘naar’ iets. Bijvoorbeeld:

 • van een reactieve organisatie naar een proactieve organisatie
 • van een actieve beroepsbevolking naar een vergrijzende beroepsbevolking
 • van langdurige arbeidsrelaties (en -contracten) naar projectmatige inzet door ZZP’ers

Maar hoe koppel je die trends nu aan je organisatie?

Breng buiten naar binnen

In drie stappen breng je de buitenwereld naar binnen:

 1. inventariseer de relevante trends die je waarneemt en werk ze -waar nodig- om naar verandervisies
 2. analyseer de sterke punten van de organisatie
 3. analyseer de zwakke punten van de organisatie

Je hebt nu drie lijstjes. Deze lijstjes maak je minimaal één keer per jaar, maar kan ook per halfjaar of zelfs per kwartaal. Maar hoe maak je hiervan prioriteiten?

Van trends naar prioriteiten

Prioriteiten formuleer je door de trends, sterke en zwakke punten te verbinden. Bedreigende trends die onze zwakke punten raken, vragen natuurlijk directe aandacht. Kansrijke trends die we kunnen ontplooien vanuit onze sterke punten vragen natuurlijk óók onze aandacht! Door buiten (de trends) en binnen (onze sterke en zwakke punten) te verbinden ontstaat helderheid over onze prioriteiten. Of het nu jaar- of kwartaalprioriteiten zijn. Werk aan de winkel!

ScaleUp Company