Groeien en toch duurzaam en sociaal innoveren om wereldwijd impact te maken? ScaleUp Company en Oxfam Novib maken de cirkel rond.

Oxfam Novib zet zich in voor wereldwijde armoedebestrijding en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). ScaleUp Company heeft de afgelopen jaren meer dan duizend scaleup leiders begeleid bij het opschalen van hun organisatie met de Scaling Up methodiek. Nu hebben zij de handen ineen geslagen. Want hoe kan je als Nederlandse onderneming groeien en toch duurzaam en sociaal innoveren om wereldwijd impact te maken? We vroegen het Bart van Nol, CEO van ScaleUp Company en Onno Smit, SDG Challengers trainer bij Oxfam Novib. 

Wat is de link tussen Oxfam Novib en ScaleUp Company?

Zowel Oxfam Novib als ScaleUp Company zijn midden in de ondernemerswereld actief. ScaleUp Company implementeert de Scaling Up methodiek bij groeibedrijven. Oxfam Novib houdt zich via het Ondernemers voor Ondernemers netwerk bezig met het inspireren van ondernemers en hen te leren hoe je positieve impact kan maken op de wereld. Ook door aan de slag te gaan met Sustainable Development Goals (SDG’s); de grootste business opportunity van de eeuw genoemd.

ScaleUp Company en Oxfam Novib zijn verwant met groeidoelstellingen. Het thema waarover Onno en ik over in gesprek raakten was ingegeven door het boek van Kate Raworth, Doughnut Economics.” aldus Bart. Kate is econoom, professor en voormalig Senior Researcher van Oxfam Novib. Zij stelt dat leiders van bedrijven anders moeten gaan kijken naar economische groei in de 21e eeuw en verruilt het marktdenken voor een nieuw model. Geen oneindig stijgende lijn, maar groeien tussen de grenzen van de binnen- en buitenlijn van een donut. De binnenlijn staat voor de sociale fundering voor alle mensen die op onze aarde leven. De buitenlijn voor de grenzen voor het behouden van een gezonde planeet. 

Doughnut Economics Bron: kateraworth.com

Wat maakt dit de grootste business opportunity van de eeuw?

Onno: “De Global Goals ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de 17 doelen voor een leefbare, duurzame wereld. Heel veel armoede wordt veroorzaakt door klimaatverandering en die wordt voor een groot deel veroorzaakt door het bedrijfsleven. Hoe groter een bedrijf groeit, hoe meer impact dit heeft op de wereld. Is dit dan vooruitgang, of juist niet? Bedrijven worden al jaren op een “lieve manier” verzocht te verduurzamen, maar als je je een beetje verdiept kun je al snel de conclusie trekken dat we te langzaam gaan.. Hoe kunnen we nou het bedrijfsleven een slinger geven? Men mist focus en tools om hun organisatie opnieuw tegen het licht te houden door naar de doelen te kijken.”

Mooie voorbeelden van waar het gelukt is zijn grote jongens als Unilever en DSM. Hier zijn de Sustainable Development Goals echt een kompas voor hun organisatie geworden. Op de site van Stichting SDG Nederland zijn ook een handvol kleinere bedrijven te vinden die zich committeren aan de doelen. Toch zijn er, als je online zoekt, nog weinig voorbeelden te vinden. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030Voor veel ondernemers zal dit (nog) een ver van hun bed- show zijn, maar wel iets waar we naartoe moeten als je straks echt succesvol wilt zijn in de wereld. Als ondernemer en mens. Het is een must om je te verdiepen wat voor vraagstukken er zijn en wat er samenhangt in de wereld. Als wij in het westen een business opzetten, maar het laten produceren in een ontwikkelingsland, wat is daarvan het rimpeleffect? Of als wij klimaat impact maken die er dan vervolgens voor zorgt dat het in andere landen, waar heel weinig bescherming is tegen klimaatinvloed, een gigantische negatieve impact heeft op de levensstandaarden. Wie helpen we dan? Die samenhang is ongekend groot.

Je moet bedrijven dus stimuleren door middel van de SDG’s om evenwicht te vinden waarin de economie balanceert tussen een ecologische bovengrens en een sociale ondergrens. Dit is de business opportunity en tevens de uitdaging van de eeuw.” aldus Onno. 

Hoe werkt het in de praktijk voor ondernemers die duurzaam en sociaal willen innoveren?

Bart legt uit; “Ik zie veel ondernemers worstelen die graag een steentje wilde bijdragen aan een betere wereld. Want hoe kun je wat voor de wereld betekenen als je 10, 20 of 30 werknemers in dienst hebt? Je hebt nooit tijd, budget, je hebt vaak geen heldere visie op je eigen bedrijf, laat staan daarbuiten.” Daarom hebben ScaleUp Company en Oxfam Novib de handen ineen geslagen om samen met ondernemers een duurzame koers te varen door middel van een Masterclass. Je leert hier niet alleen de belangrijkste insights van de Scaling Up methodiek maar ook;

  • snap je het ‘donut denken’ van Kate Raworth (top 10 worldwide economic influencers) en heb je nagedacht over jouw impact in je supply chain.
  • ben je op de hoogte van Sustainable Development Goals van de VN en heb je een grof idee van waaraan je kan/wil bijdragen met jouw onderneming.
  • heb je een helder beeld van wat je grootste groei barrières zijn.
  • heb je een eerste opzet van een groeistrategie en doelstellingen voor jouw organisatie.
  • ben je geïnspireerd door de ervaringen en voorbeelden van andere scaleup ondernemers.

Wil jij ook meer te leren over duurzaam groeien met je bedrijf? Reserveer direct een plek.

Bewaren

Bewaren

ScaleUp Company