Succesvol Samenwerken met waarden

Succesvol samenwerken kan. Het kost wel veel aandacht en afstemming. Op visie-, missie- en businessplan-niveau. Maar vooral ook op het vlak van waarden en normen. Lees over de vier waarden voor succesvol samenwerken.

Hoe het niet moet
In 1999 verkocht ik mijn bedrijf aan een bedrijf in Schotland. Alles klopte, dacht ik. We deelden dezelfde visie, we formuleerden een mooie missie, de businessplannen waren veelbelovend. Zelfs zo veel belovend dat een externe investeringsmaatschappij er € 15 miljoen in investeerde. Als dat niet zou lukken…

Het is niet gelukt. Niet omdat de plannen niet goed waren. Of omdat de markt er niet was. Nee, het zat vast op totaal verschillende waarden en normen. Daar hadden we nauwelijks aandacht aan besteed. Al dat softe ‘touchy-feely’ gedoe, dat was niet nodig. De grootste plannen zouden de onderlinge persoonlijke verschillen wel overbruggen. Dachten we. En weten we nu beter.

Dilemma’s, waarden en normen
De waarden zijn de bouwstenen voor samenwerken. Waarden geven aan wat waar is voor iedere partij. Ik heb daar eerder al een artikel over de “Kracht van kernwaarden” over geschreven.

Dilemma’s brengen de waarden aan het licht. De vier dillemma’s tref je aan in het artikel “Samenwerken is onmenselijk moeilijk”.

Vier waarden voor samenwerken
Vier dillema’s leiden tot vier kernwaarden voor succesvol samenwerken:

 • commitment
 • betrouwbaarheid
 • respect
 • duidelijkheid

Waarden zijn meer dan woorden. Commitment, betrouwbaarheid, respect en duidelijkheid. Klinkt goed toch? En vooral ook logisch. Maar hoe vul je ze in? Dat doe je met normen.

Normen maken zichtbaar
Normen zijn de uitingen van waarden. Voor elk van de vier cruciale waarden voor samenwerking werken we ze nu uit.

commitment

 • consequent uidragen en tonen in gedrag dat de samenwerking belangrijk is
 • delen van informatie die nodig is om de samenwerking tot een succes te maken
 • investeren van tijd, moeite en geld in de samenwerking

betrouwbaarheid

 • zorgdragen dat informatie een accurate weergave van de werkelijkheid is
 • uitvoeren van overeenkomsten die zijn aangegaan
 • consistent gedrag door de tijd heen op alle hierarchische niveaus
 • verantwoordelijkheid nemen en nakomen
 • reële verwachtingen scheppen en ze vervolgens nakomen

respect

 • accepteren dat anderen mogelijk andere waarden en normen hebben
 • moeite doen om zich in te leven in de standpunten van de ander
 • accepteren van ieders verantwoordelijkheden
 • bereidheid tonen om, indien nodig, concessies te doen
 • leren van elkaars sterke punten

duidelijkheid

 • helder aangeven wat de doelen en ambities zijn met betrekking tot de samenwerking
 • duidelijke rollen toekennen
 • helder aangeven wat absoluut niet acceptabel is in de samenwerking.

Deze normen zijn nog een stap verder te concretiseren. Een voorbeeld: we investeren beiden vier mandagen per maand in de samenwerking.

Door de waarden inzichtelijk te maken door heldere normen af te spreken en na te leven, is succesvol samenwerken mogelijk.

Bron
Ik ben voor dit artikel geïnspireerd door het artikel “Succesvolle allianties door het managen van normen & waarden” van Jaap May en Mare Straetmans uit 2001. Dit ‘lijfartikel’ gebruik ik nu al bijna 10 jaar met veel succes.

ScaleUp Company