Succesvol ondernemen in slechts 5 uur per week

Ondernemers werken hard. Vaak veel te hard. Als de organisatie groeit, neemt ook de hoeveelheid ‘gedoe’ toe. De ondernemers komen dan niet meer toe aan die zaken die ze ècht leuk vinden en die waarde toevoegen. Hoe organiseer je groei in slechts 5 uur per week in plaats van 50?

Groeien geeft gedoe

Groeien leidt tot verandering, verandering leidt tot problemen en die weer tot oplossingen. Die vervolgens weer leiden tot verandering… We schreven er al eerder over dat problemen prachtig zijn. Maar als ondernemer ervaar je dat misschien vaak niet zo. Medewerkers komen met allerlei in jouw ogen onbenullige vragen. Zaken die crystal clear zijn lopen stroef of leiden gewoon tot chaos. Klanten zeggen op, er is altijd wel wat. Gedoe. Managementgedoe. Waarom ontstaat dat toch?

Er zijn allerlei redenen waarom er gedoe komt:

  • er is veel onduidelijkheid over functies en rollen binnen de organisatie
  • de ondernemer delegeert niet en wil het liefste alles zelf doen
  • de werving van mensen gaat snel en niet zo zorgvuldig, waardoor er onvoldoende gekeken wordt of mensen in staat om zelfstandig en verantwoordelijk te werken
  • klanten weten niet precies waar ze aan toe zijn en escaleren het ene naar het andere
  • en vul zelf maar in 🙁

Herkenbaar?

 

Wat doet de ondernemer? Juist. Die voelt zich in zijn element en loopt alle gaten dicht die er vallen. Al snel blust de ondernemer 50 uur per week allerlei brandjes. En is hij niet meer bezig is met wat hij ècht leuk vindt. Belangrijker nog: hij werkt niet meer aan het ‘bouwen aan’ de organisatie en voegt geen waarde meer toe waar hij zo goed in is.

Maar hoe kom je nu van 50 uur per week brandjes blussen naar 5 uur per week?

Drie disciplines

De Rockefeller Habits geeft met de drie disciplines het antwoord op deze prangende vraag:

  • prioriteiten — de drie tot vijf kwartaalprioriteiten die als basis dienen voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Geen prioriteit dit kwartaal? Dan doen we het niet. Prioriteiten scheppen enorme duidelijkheid.
  • metrics (de getalletjes) — de juiste getalletjes die elke medewerker dagelijks doorgeeft. Dat geeft veel informatie aan de ondernemer. Hij hoeft niet steeds over achter aan te lopen. Zie het artikel over dagelijkse getalletjes.
  • ritme — het gestructureerde vergaderoverleg, waarbij er mede door de getalletjes een efficiënte overdracht van informatie plaatsvindt. (zie groeien door veel te vergaderen en elke dag telefonisch vergaderen voor als je niet elke dag op kantoor wilt of kunt zijn.

Maar zijn deze drie disciplines genoeg? Wat is er nodig om deze drie disciplines succesvol door te voeren?

 

A-spelers vereist

De drie disciplines werken als een speer als je medewerkers A-spelers zijn. Als ze de verantwoordelijkheid, discipline en secuurheid hebben om de getallen goed en tijdig op te leveren en te interpreteren. A-spelers zijn medewerkers die hoog scoren op kernwaarden en hoog op prestatie. Zie artikel winst met A-spelers. Door met A-spelers te werken krijgt de ondernemer vertrouwen om los te laten. A-spelers zijn een cruciale randvoorwaarden voor de drie disciplines en dus groei. Wat kunnen we de A-spelers nog meer vragen?

Yesable Proposal

A-spelers kunnen prima Yesable Proposals presenteren. Wat zijn Yesable Proposals? We schreven er eerder over over de yesable proposal. De kern is dat de medewerker al het vooronderzoek doet en op basis van de bekende en gestelde criteria een prékeuze voorstelt. Dat scheelt de ondernemer veel werk. Tenminste, als het de medewerker een A-speler is!

Ondernemen is géén 50 uur per week brandjes blussen. Zelfs niet als je als ondernemer zelf de brandjes hebt Hooguit 5 uur per week richting geven en overleggen.

Dan blijven er nog 35 uur per week over om ècht te ondernemen. Dat is wat de wereld nú nodig heeft.

Wow! Op naar 2012!

ScaleUp Company