Succes meten met productizing

Productizing kent grote voordelen. Zeker voor kennisintensieve dienstverlenende organisaties. De kwaliteit van de propositie neemt enorm toe. Maar kun je die kwaliteit ook meetbaar maken? Hoe weet je of productizing succesvol is. Ontdek hoe kwaliteit eenvoudig meetbaar wordt.

Productizing

Productizing is

  • het gestructureerd verpakken, leveren en toepassen van specialistische vakkennis
  • op zo’n manier die méérwaarde levert voor klant en organisatie
  • door uniforme taal en proces.

Productizing maakt van continue en individueel maatwerk aantrekkelijke en toepasbare producten. Eerder schreef ik over de zeven stappen van productizing.

Producten maken is leuk en levert wat op voor klant en aanbieder. Maar hoe weet je nu of uw nieuwe productizingstrategie ook succesvol is?

Succes meten

Er zijn een aantal manieren om dit te meten:

  • klanttevredenheid. De klanttevredenheid zal toenemen. Dit geldt voor traditionele meting van klanttevredenheid en dit geldt voor de NPS (lees ook klanttevredenheid meten met NPS).
  • omzet en brutomarge. Producten leveren meer op dan ‘uurtje factuurtje’. De omzet zal toenemen en de brutomarge als percentage van de omzet zal toenemen. Zowel in kwantiteit als in kwaliteit nemen de commerciële resultaten toe. Dit is het applaus van de klant ッ
  • hogere medewerkerstevredenheid. Je specialisten zijn meer met klanten en hun klantvragen bezig, dan het maken van documentatie en het bedenken van nieuwe aanpakken.

Maar de ultieme meetindicator is productiviteit als omzet gedeeld door het aantal FTE (Full Time Employment). Productizen leidt tot een hogere productiviteit. Productiviteit is een prachtig getal om te meten, want het zegt veel over kwaliteit. Dat is precies waar productzing om gaat. Over het vergroten en verzilveren van (bestaande) kwaliteit in uw organisatie. Daarnaast is productizing een prima benchmark met hoe uw concurrenten het doen.

Productizing leidt tot een hogere productiviteit. Een verhoogde productiviteit is de beste indicator voor succes met productizing.

ScaleUp Company