Wat gekte met succes te maken heeft

Mensen zijn sceptisch over het afwijken van de norm. Maar door zo te leven en in je werk te staan versterk je onbedoeld allerlei problemen. Want wat heeft ‘normaal’ ons nu eigenlijk opgeleverd? Waren het niet de koplopers in de wetenschap, technologie en vele andere sectoren die volledig van de norm afweken? De andersdenkenden, de dwarsbomers, de blikveldverruimers. Zelfs Apple zag de kracht van de afwijkende norm en zette zich er direct mee op de kaart.

David Rendall is al jaren van lotje ….

david-rendall-freak-factor-newAls je het David Rendall vraagt dan is het antwoord duidelijk. We hebben meer helden nodig. En dat kan alleen maar door anders denken te bevorderen. We moeten niet aan geldende normen blijven plakken. David is al jaren voorstander van weirdness als kracht en schreef er een boek over: The Freak Factory, embracing uniqueness by flaunting weakness.

Heldendom

Volgens Rendall hebben we het nodig om helden te creëren. Als we meer helden willen, dan moeten we de rariteiten in onszelf promoten, in plaats van consensus te zoeken. Zo komen we eenvoudigweg beter tot ons recht. We moeten eigenheid bevorderen, in plaats van mensen te dwingen overal in te passen. Maar daar stopt het niet, heldhaftig gedrag wordt vaak geaccepteerd maar het uitgesproken karakter dat het proces in werking stelt wordt minder geaccepteerd. Vier de helden is het devies. Want de held weet van wanten en dat heb je nodig binnen de business.

Hofnarrig gedrag

Vergelijk het met de hofnar. De hofnar mocht de koning wel van informatie voorzien in de vorm van een grap. Tijdens zijn optredens kwamen heel vaak prangende hofzaken en misstanden aan de orde. De nar was klokkenluider, theatertalent en informant. Stiekem was de hofnar een ventiel dat de onderhuidse spanningen ontluchtte. Maar je werd niet zo maar een hofnar. Om hofnar te worden had je hele specifieke talenten nodig. En zo komen we weer op David Rendall, als je je eigen ‘uniqueness’ kent en ook gebruikt, sta je in je kracht… Zelfs als je moet optreden voor een koning.

Let weirdness rock, het beste uit gekte

Als ondernemer kom je dus tot je recht als je je weirdness en dat van je team laat zegevieren. Net als de nar. We kunnen het ook onderscheidend vermogen noemen, maar dat klink zo saai. Je grillige talenten zorgen ervoor dat het bedrijf een eigen identiteit krijgt, dat je een ander soort gunfactor hebt en zo groeit de kracht. Zet jij je team aan tot weirdness? Haal jij het beste uit de gekte?

Kom ook je eigen weirdness en dat van je team onderzoeken! David Rendall leert je winnen door je eigen gektes te omarmen. Kom naar het zevende ScaleUp Summit 2017 op dinsdag 9 mei 2017. De dag staat in het teken van Raise the Bar! Fantastische, inspirerende sprekers reiken je de juiste tools en maken onder andere: gekte, groei en winnen super praktisch en binnen handbereik. Meer weten? https://scaleupcompany.com/scaleup-summit-2017/

Bewaren

ScaleUp Company