Strategie in één zin

“Wat doe je eigenlijk?”. De ondernemer stak van wal. In een lang verhaal met heel veel woorden. De klant raakte meer en meer verward. Kun je de hele strategie ook in één zin samenvatten?

Strategie in één zin
Strategie is superbelangrijk. Het definieert “wat” je organisatie doet voor “wie” en “hoe”. Het is óók belangrijk dat iedereen die strategie kent en dezelfde woorden gebruikt. Anders is er ruis en ruis leidt tot middelmaat. Dus laten we kijken of we de strategie in één zin kunnen samenvatten die iedereen hetzelfde gebruikt. Ondernemers zijn creatief. Dat leidt tot heeeeeeele lange zinnen met heel veel woorden en subzinnen. Volstrekt uniek en niet te herhalen. Dus schiet dat zijn doel voorbij. Het kan korter. Het moet korter. In 12 woorden!

Een zin van 12 woorden
De strategie moet krachtig zijn en eenvoudig te herhalen. Schrijf daarom de strategie in één zin van maximaal 12 woorden op. Oef. Twaalf woorden lijkt weinig, maar je kunt er heel veel mee zeggen. Maar hoe kom je tot je strategie in één zin van 12 woorden?

Dat doe je in vier stappen:
1. schrijf de strategie op zoals die in eerste instantie opkomt. Maak je nog niet druk over het aantal woorden. Maar kijk eens of je die kunt opschrijven in 50 woorden.
2. herschrijf de zin van 50 woorden in een zin van 25 woorden.
3. herschrijf de zin van 25 woorden in een zin van 5 woorden (ja, vijf!).
4. herschrijf de zin van 5 woorden in een zin van 12 woorden.

Gek genoeg zul je merken dat van 5 woorden naar 12 woorden gemakkelijk gaat. Je hoeft plotseling niet meer te strepen, maar kunt juist aanvullen.

Wat is jouw strategie in één zin?

Voorbeelden
Spark Leadership: wij asssisteren ambitieuze ondernemers met groeien en bloeien door praktische groeiprogramma”s (11 woorden, 94 karakters, kunnen we dus tweeten ;-))

“Wij maken LED verlichting, maar niet voor iedereen” (Prachtig, maakt nieuwsgierig en blijft hangen én kan nog scherper)

BMW: “Wij maken rijden geweldig” (ja, de strategie in één zin kan een pay off zijn)

Bewaren

ScaleUp Company