Het optimale startpunt voor ambitieuze groeidoelen

A journey of a thousand miles begins with a single step – Lao Tzu.

Snelgroeiende bedrijven zijn goed in het stellen van ambitieuze doelen. In de kwartaalsessies van Scaling Up besteden we daar veel tijd aan. Doelen moeten ‘SMART’ zijn en de ‘glashelder’ duidelijk. We beschrijven wel het eindpunt, maar nooit het startpunt. Creëer daarom het optimale startpunt voor ambitieuze doelen.

Ambitieuze groeidoelen zijn ambitieus én glashelder.

Bij dat laatste schort het er nog wel eens aan. Daarom schreven we eerder artikelen als “Zo formuleer je superscherpe kwartaalprioriteiten” en “definitie van af”. Om de kans op het behalen van die doelen zo groot mogelijk te maken, zodat je bedrijf snel groeit. Maar als je een eindpunt zet, moet je dan niet ook het beginpunt weten?

De eigenaar van de ambitieuze doelstelling moet er volledig voor gaan.

In de Scaling Up kwartaalsessies heten deze ‘rocks’. De kans dat rocks behaald worden is groter als de eigenaar er volledig voor gaat. Laat de eigenaar van de rock daarom reflecteren waar hij of zij staat. Dat kan door eenvoudige check in drie stappen:

Stap 1: geloof ik dat het mogelijk is? (mindset)

Dit gaat over de mindset. Om te bepalen of de rock überhaupt mogelijk is, stel jezelf vragen als:

 • is het al eens eerder gedaan?
 • heb ik zoiets al eerder gedaan?
 • past dit bij hoe ik mijzelf zie en ben (kernwaarden)?
 • waardeert mijn omgeving de uitkomst?
 • ken ik soortgelijke projecten of doorbraken?

Stap 2: weet ik hoe ik de eerste stap zet? (methode)

Hier komt de methode aan de orde. Belangrijke vragen die je je nu kunt stellen zijn:

 • kan ik de uitkomst visualiseren?
 • weet ik welke aanpak het beste past of bestaat er nog geen aanpak voor?
 • kan ik de volledige omvang inschatten qua werk en middelen?
 • wie kan me er bij helpen?

Stap 3: hoe graag wil ik het? (motivatie)

Dit gaat over de motivatie om de rock tot een goed einde te brengen. Vragen waarop je kunt reflecteren zijn bijvoorbeeld:

 • hoe voel ik me er nu over?
 • ben ik bereid me extra in te zetten als het even lastig is?
 • wat levert het me op als ik de eindstreep haal?

De uitkomst van deze drie stappen kun je eenvoudig visualiseren:


Bepaal voor elk ambitieuze groeidoel het eindpunt én het beginpunt. Hoe scoor jij voor de groeidoelen voor komend kwartaal?

Bewaren

ScaleUp Company