Stap 1: wat zijn Superenthousiaste Klanten?

Om superenthousiaste klanten te krijgen, moet je eerst weten wat superenthousiaste klanten zijn. Stap 1 in de online basiscursus is de definitie voor superenthousiaste klanten beschrijven.

Definitie Superenthousiaste Klanten
Wat verstaan wij onder Superenthousiaste Klanten? Superenthousiaste klanten zijn klanten die zo enthousiast zijn over je organisatie, product of dienst, dat zij het aan anderen doorvertellen. Je kent het misschien uit eigen ervaring. Je bent ergens zo enthousiast over, dat je andere mensen dat ook aanraadt. Dat gebeurt met superenthousiaste klanten. Zij zijn ‘besmettelijk’ en vertellen over de goede ervaringen met je organisatie, product en dienst aan collega’s, zakelijke relaties, vrienden en familie.

Zo simpel is het.

Hoe we superenthousiaste klanten meten en wat het effect is van superenthousiaste klanten komen in latere stappen aan de orde.

Eerst kijken we naar superenthousiaste klanten in relatie tot jouw organisatie.

De weekopdracht
De weekopdracht bestaat uit drie vragen:

  1. hoeveel klanten heeft jouw organisatie in totaal?
  2. hoeveel klanten zou je daarvan ‘superenthousiast’ noemen volgens de definitie “zij vertellen aan anderen over ons”?
  3. neem die klanten als voorbeeld en schrijf op wat de rode draad is van die klanten. Vul jouw definitie van Superenthousiaste Klanten aan met wat je analyseert.Een rode draad kan bijvoorbeeld zijn “goh, dat zijn allemaal middelgrote organisatie in de bouwbranche”. Analyseer wie die klanten zijn en wat zij doen en schrijf op welke parameters daarbij een rol spelen.

Opschrijven en beschrijven zijn belangrijk aspecten van deze cursus. Voor een duurzaam effect is het goed om dingen echt op te schrijven op papier of in de computer in een Word-bestand te zetten. Het brengt dingen uit het hoofd op papier. Het maakt je bewuster van wat je denkt en je kunt het later nog eens teruglezen.

Basiscursus Customer Experience 2.0
Dit artikel is onderdeel van de gratis online cursus Superenthousiaste Klanten. Deze cursus is begonnen op 12 oktober 2009 en loopt tot en met eind december 2009. In één kwartaal ken je de basis van Superenthousiaste Klanten specifiek voor jouw organisatie. Als je vragen hebt tijdens de cursus, schroom niet om contact op te nemen.

ScaleUp Company