Sneller en beter beslissen met OODA(XL)

Deze tijd vraagt meer dan ooit om snel en goed beslissen. Twijfelen en aarzelen vertragen sterk en kunnen dodelijk voor je bedrijf zijn. Maar hoe neem je nu snel en goed besluiten? Met OODA!

OODA is een beproefde tool vanuit het leger. In het leger is snel goede besluiten nemen cruciaal. OODA staat voor Observe, Orient, Decide, Act. OODA speelt ook een belangrijke rol in scrum. Scrum is een methodiek om snel waardevolle zaken op te leveren. Als het leger en scrum OODA gebruiken, dan werkt het ook voor je bedrijf.

Snel goed besluiten nemen gaat in vier stappen:

  1. Observe: observeer en analyseer de situatie – inventariseer alle feiten en gevoelens en beschrijf precies wat er gebeurt waar je een besluit over wilt nemen. Noteer de plussen en minnen van wat je wilt beslissen.
  2. Orient: bepaal je eigen positie in de beschreven situatie. Beschijf alle alternatieven, alle zaken die interessant zijn en de verwachtingen die je hebt. Toets de situatie aan je kernideologie: past het bij je bedrijf, de kernwaarden en draagt het bij aan de BHAG?
  3. Decide: beslis welke richting je inslaat om het probleem op te lossen.
  4. Action: neem actie of acties!

In Scrum heet deze besluitmethodiek OODA. Ik denk dat er nog wel een X en L achter kan. Of moet. Dus OODAXL. De X staat voor eXpectations. De verwachtingen die ik heb als de beslissing goed uitpakt. De L staat voor learning, leren. Want niets is zo waardevol om te leren van de besluiten en acties die we nemen. Waarmee we onze besluiten kunnen verbeteren.

Sneller en beter beslissen gaat super met OODA. Onderzoek of OODA ook voor jou werkt. Want wat levert het je op als je sneller en beter besluiten kunt nemen?

Bewaren

ScaleUp Company