Schaarste en Overvloed

Schaarste en overvloed. Een belangrijk economisch thema. Marketing en sales spelen daar op in. De economische dimensie zegt dat schaarse zaken duur zijn en producten in overvloed goedkoop. Mindful marketing voegt daar een andere dimensie aan toe.

Schaarste en overvloed

Schaarste en overvloed zijn belangrijke principes voor marketing en sales. Dat is al eeuwen zo. De inhoud van schaarste en overvloed verandert. In de productiemaatschappij van vorige eeuw waren producten, productiemiddelen en kapitaal schaars. Maar ook voedsel was schaars. In de huidige kenniseconomie kennen we een overvloed aan informatie en geld. Althans, dat geldt voor bedrijven, bij de overheden is het nu even wat minder. Apple had bijvoorbeeld afgelopen august meer geld in kas dan de Amerikaanse overheid. Voedsel is er tegenwoordig in overvloed, op elke straathoek kun je tegen lage prijzen eten kopen.

In onze maatschappij is er geld en welvaart in overvloed. We hebben twee auto’s, drie vakanties per jaar en vier TV’s. Schaarste kennen we ook. We hebben te weinig tijd en rennen van hot naar her. We leven individueel en hebben weinig aandacht voor elkaar. We bezuinigen op onze veiligheid en het onderwijs voor onze kinderen. Hoe is schaarste en overvloed van toepassing op marketing?

Schaarste en overvloed in marketing

In het bedrijfsleven is geld genoeg en op internet is informatie genoeg. Klanten zijn tegenwoordig prima geïnformeerd. Vaak zelfs beter dan de verkoper! (lees ook klanten weten meer van je organisatie dan jezelf). Schaarste is er ook. Met name drie zaken vallen op

  • aandacht. Aandacht voor klanten, wie ze zijn, wat ze bezighoudt. Aandacht voor klanten in de contacten die we hebben. Echte aandacht voor het welzijn van de klant. Technologie als voice-responsesystemen kunnen daarbij wel ondersteunen maar niet overnemen.
  • betekenis. Niet de vraag “Wat doen wij?” is belangrijk, maar “Waarom doen wij wat wij doen?”. Een fundamentele vraag over het bestaansrecht van de organisatie die door veel organisaties niet of onvoldoende beantwoord kan worden. Het bestaansrecht geeft betekenis en geeft richting aan belangrijke zaken op lange termijn.
  • vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. Het vertrouwen in banken is natuurlijk op een dieptepunt nu. Maar ook grote commerciële bedrijven genieten weinig vertrouwen meer onder hun klanten. Konden we Fortis nu wel of niet vertrouwen? Of DSB Bank? Of McDonalds? Of… noem maar op. Een opmerking van een anonieme coklant is vaak steekhoudender dan de welgeformuleerde marketingprietpraat van een organisatie.

Schaarste en overvloed in mindful marketing

Schaarste en overvloed spelen in mindful marketing een cruciale rol. Het zijn de bouwstenen van mindful marketing. Hiervoor beschreven we dat er schaarste is aan aandacht, betekenis en vertrouwen. Welke rol spelen die in mindful marketing?

Mindful marketing gaat uit van drie belangrijke lagen, gebaseerd op deze drie kernaspecten:

  1. geef betekenis. Weet wie je als organisatie bent en waarom je doet wat je doet. Ontdek de betekenis van je organisatie en draag dat uit in wat je doet. Een prachtig hulpmiddel daarbij is het ‘Why-How-What’ model van Simon Sinek.
  2. geef vertrouwen. Informatie is in overvloed dus je kunt informatie vrijelijk delen. “If you get it, share it”.
  3. heb aandacht. Aandacht voor de klanten die je kiest en de klanten

Want zijn we eigenlijk niet rijk in de niet-essentiële dingen en arm waar het de essenties van het leven betreft?

 

ScaleUp Company