Scaling Up in Crazy Times

De wereld verandert snel en onomkeerbaar. Veranderen of veranderd worden, dat is de vraag. Dat biedt veel kansen voor ondernemende bedrijven die hun zaken op orde hebben. Scaling Up in Crazy Times! Op welke vijf aspecten moeten ze uitblinken?

Onze wereld is vluchtig en snel, onzeker, complex en vooral vaag. De Amerikanen hebben daar een mooie afkorting voor: VUCA. Dat is oorspronkelijk een militaire term om de wereld te beschrijven: volatile, uncertain, complex and ambiguous. Oude spelregels werken niet meer. Bedrijven die nieuwe spelregels uitvinden vinden hele markten opnieuw uit, zoals Uber, AirBnB en Amazon.

Maar wat nu? Je hebt niets meer aan wat je destijds tijdens je studie hebt geleerd. Waar geef je aandacht aan en waaraan niet? En vooral: hoe doe je dat als het toch al zo druk is?

Ondernemers hebben vijf uitdagingen om te groeien en bloeien in een VUCA wereld:

  1. een magnetische kernideologie (cultuur, missie en visie) geven richting aan het bedrijf, een basis voor medewerkers om zich te ontwikkelen en een kader om belangrijke (en minder belangrijke besluiten) te nemen.
  2. processen die continu informatie verzamelen van klanten, medewerkers, de markt en trends geven duidelijkheid en verminderen onzekerheid door een beter begrip van het speelveld
  3. accountability geeft helderheid die nodig is om om te gaan met complexiteit. Verschaf duidelijkheid door het versimpelen van processen en het beleggen van accountability bij de juiste mensen.
  4. een ultra-agile organisatie is een organisatie die vanuit een magische kernideologie snel acteert op externe en interne veranderingen. Vijfjarenplannen zijn uit, kwartaalplannen zijn in.
  5. goede mensen maken verschil. De juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment zijn de voorwaarde voor succes. Maar hoe kom je aan goede medewerkers in een ‘war on talent’? En hoe behoud je ze? Hoe werf je millennials? Want die heb je hard nodig, maar die worden getriggerd door iets anders dan een grotere lease-auto. Maar ook leiderschap verandert. Geef jij nog steeds goed leiding aan je medewerkers?

Spelregels veranderen. Net zoals jouw respons daarop. Speel je mee of creëer je je eigen spelregels? Wil je inspiratie op doen van topsprekers en een netwerk van gelijkgestemden? Kom dan naar de European ScaleUp Summit 2018 op dinsdag 6 november en woensdag 7 november 2018. Drie topsprekers, twee dagen en één gemeenschappelijk doel: scaling up in crazy times.

ScaleUp Company