Scaling Up Checklist

Groeien gaat vanzelf. Toch? Een bedrijf groeit alleen snel als alles meezit. Extern en intern. Het bedrijf moet gewoonten aanleren om snel te groeien. Wat zijn de tien gewoonten die een bedrijf perfect op orde moeten hebben voor scaling up? Doe de Scaling Up Checklist.

Scaling Up Checklist

De Scaling Up Checklist is een belangrijk onderdeel van de Scaling Up-methodiek (Rockefeller Habits 2.0). Verne Harnish analyseerde de succesgewoonten van John D. Rockefeller en paste die aan voor MKB-bedrijven. Het is een praktische checklist die het MT op regelmatige basis doorloopt. Dat werkt zo: iedereen geeft voor de tien gewoonten, per gewoonte een rapportcijfer tussen de 1 (‘abominabel’) tot 10 (‘excellent’). Per gewoonte schrijven de teamleden hun cijfers op. Een 8, een 7, een 8, een 4, een 8, een 6. Verschillen ontstaan, worden besproken en acties geformuleerd. De groeichecklist is een uitstekende tool om helder te maken waar prioriteiten liggen. Maar wat zijn die tien gewoonten?

10 gewoonten voor snelgroeiende bedrijven

Wat zijn de tien gewoonten voor snelgroeiende bedrijven met daaronder een korte omschrijving hoe die gewoonte zich in de dagdagelijkse business uit:

1. Het Management Team (MT) zet de richting en de toon voor het gehele bedrijf.

 • Teamleden kennen elkaars verschillen, prioriteiten en stijlen.
 • Het team houdt elk kwartaal een sessie buiten kantoor (‘op de hei’) om strategisch te werken ‘aan’ het bedrijf en op te laden.
 • Het team heeft lol met elkaar.

2. Iedereen is op één lijn met de nummer 1 prioriteit voor dit kwartaal om het bedrijf vooruit te laten gaan.

 • 3-5 kwartaalprioriteiten zijn bepaald en gecommuniceerd.
 • Het kritische getal voor dit kwartaal is bekend; het zogenoemde ‘succesgetal’ (lees meer over het succesgetal).
 • Het kwartaalthema leeft binnen de organisatie.
 • Er is een scoreboard met daarop het kwartaalthema en het succesgetal. Alle medewerkers weten wat de beloning is.

3. Communicatie is een ritme. Informatie beweegt snel en precies door de organisatie.

 • Alle medewerkers en teams zitten in een daily huddle die informatie naar boven cascadeert.
 • Alle medewerkers nemen deel aan een wekelijks overleg (de ‘weekly’) die soepel verloopt en niet uitloopt.
 • Het MT heeft maandelijks een strategische meeting voor het adresseren van grote vraagstukken, om van elkaar te leren en de uitvoering van het strategische plan (OPSP / ScaleUp Plan).

4. Voor elk aspect in de organisatie is iemand verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen.

 • Voor elk element van de winst/verlies, cashflow en de balans is te allen tijde duidelijk één persoon verantwoordelijk.
 • De verantwoordelijkheden van de 4-9 belangrijkste processen zijn helder vastgelegd in een accountability chart (de juiste mensen doen de juiste dingen, juist).

5. Medewerkers krijgen te allen tijde feedback and er is een proces voor informatie van en over medewerkers om obstakels weg te nemen en kansen te identificeren.

 • Problemen met en ideeën en suggesties van medewerkers worden wekelijks verzameld en besproken.
 • Er is een systematiek om problemen op te lossen en kansen te identificeren.
 • Het MT en de managers sturen wekelijks “Dank je wel” kaarten naar de medewerkers.
 • De input van medewerkers (ten aanzien van obstakels en kansen) wordt wekelijks verzameld.
 • Iemand uit het MT is verantwoordelijk voor het gehele proces van het identificeren en aanpakken van obstakels en kansen.

6. Rapportage en analyse van feedback van klanten is net zo frequent en accuraat als die van de financiële gegevens.

 • Ieder MT-lid heeft minimaal vier klantgesprekken per week en stelt vier vragen.
 • Alle medewerkers zijn betrokken bij het verzamelen van klantgegevens.
 • Er is één medewerker verantwoordelijk voor feedback van klanten.
 • Het MT en managers communiceren minimaal eens per week met een klant.

7. De kernideologie lééft in de organisatie.

 • De kernideologie is ontdekt en gedefinieerd.
 • MT en medewerkers delen verhalen die de kernideologie lading geven.
 • De kernideologie maakt deel uit van het HR-proces.

8. Iedereen weet precies waar het bedrijf in de markt staat.

 • Deze marktpositie is gedreven door strategische planning en gedragen door sales en marketing.
 • De ‘zandbak’ (product/marktcombinatie) en merkbeloftes zijn helder gedefinieerd en bij alle medewerkers bekend.
 • De bijbehorende KPI’s van merkbeloftes worden wekelijks gerapporteerd.
 • De 3-5 kernstrategieën voor groei (‘de succespeilers’) zijn bij iedereen bekend.

9. Alle medewerkers kunnen te allen tijde onmiddellijk aangeven wat hun productiviteit is en hoe dat zich verhoudt met hun doelen.

 • KPI’s (key performance indicators, lees meer over KPI’s) zijn bekend voor de iedereen in de organisatie.
 • De meting van KPI’s per individu en team wordt wekelijks besproken en gepubliceerd.

10. De bedrijfsplannen, voortgang en resultaten zijn voor iedereen zichtbaar. 

 • KPI’s en kritische getallen zijn daar groot en duidelijk zichtbaar.
 • Er hangen grafische representaties van de relevante gegevens.
 • De kernideologie, prioriteit en marktpositie hangt daar en is in één oogopslag zichtbaar.

En, hoe is het met de gewoonten voor groei in jouw bedrijf gesteld?

ScaleUp Company