Sales Manager 2.0 of exit?

exit voor salesmanager

Klanten veranderen. De wereld verandert. De relatie met klanten verandert ingrijpend, zoals de trouwe CustomerVibes-lezers inmiddels wel weten. Een artikel uit het FD laat zien hoe fundamenteel verschillend de aanpak van managers moet zijn om mee te doen. Word jij Sales Manager 2.0 of kun je beter naar een andere baan uitkijken?

In het FD van 2 juli 2009 staat het artikel “Ambitie leuk, fijn leven beter”. Een onderzoek dat de competenties van (top)management nu en morgen beschrijft. En daar zit nogal een verschil in, kijk maar:

Voor de huidige managers
Voor de managers van morgen
autoriteit (3,83) communicatief vaardig (4,67)
maatschappelijk bewust (3,72) besluit- en slagvaardig (4,66)
analytisch (3,65) zelfkritisch (4,40)

De getalletjes achter de competentie geven het belang aan. Het maximum is 5 voor superbelangrijk.

Dat is wat je noemt een paradigmaverschuiving.

Ook sales managers zijn managers en voor deze groep geldt hetzelfde.

De kernvraag is nu: als je nu sales manager bent, kun je je dan deze competenties aanleren? Dat is lastig, omdat het lastig te ontwikkelen competenties betreft. De meeste sales managers zullen deze transformatie niet succesvol kunnen meemaken. Een enkeling wel. De hoop is gevestigd op een nieuwe lichting van sales managers die deze competenties wel hebben.

En hoe is dit nu voor verkopers? Een dergelijke paradigmaverschuiving geldt ook voor verkopers en iedereen die met klanten te maken heeft. Deze verschuiving heeft parallellen met de verschuiving van aanbieder naar klant, van productgericht naar oplossingsgericht, van ‘zenden’ naar ‘samenwerken’. Verkopers moeten meer mens- en klantgericht werken en empatisch zijn. Volgende week meer over de competenties die je nodig hebt als Verkoper 2.0.

 

Foto: Flickr

ScaleUp Company