Rijnlands Ondernemen

Wat is er toch? De wereld verandert supersnel. Oude waarden en normen lijken niet meer te werken. Maar is dat zo? Een kort pleidooi voor Rijnlands Ondernemen.

Anglo-Amerikaanse model
De wereld is in crisis. De financiële crisis, de eurocrisis en de vastgoedcrisis. Met op de achtergrond de milieu-, energie- en voedselcrisis. Als we terugkijken dan zien we een aantal trends die wortels vormen van de crisis. Individualisme. Bedrijven die werken voor aandeelhouders, niet voor klanten. Veel trends die voortkomen uit het Anglo-Amerikaanse model. De Anglo-Amerikaanse manier van zaken doen is heeft de laatste 20-30 jaar West-Europa (en meer) geregeerd. Wat is dat Anglo-Amerikaanse model? Wat kunnen we er van leren? En vooral… hoe kunnen we het anders doen?

Groots inzicht, klein boekje
Het Rijnland boekje biedt een interessant perspectief. Soms zitten grote inzichten in kleine boekjes. Dit Rijnland boekje is zo’n klein boekje van Jaap Peters en Matthieu Weggeman. Het boekje beschrijft de twee stromen: de Rijnlandse stijl en de Anglo-Amerikaanse stijl. Michel Albert beschreef in 1990 als eerste deze twee stromen van kapitalisme. De afgelopen decennia waaide hier in Europa een Anglo-Amerikaanse wind. Of misschien wel een Anglo-Amerikaanse storm 😉 De aandeelhouder stond voorop, niet de klant. Schaalbare organisaties, processen en modellen om de economische groei te versnellen. Een aantal principes waarvan nu blijkt dat de uiterste houdbaarheid is verstreken. Tijd voor iets nieuws?

Rijnland model
Het Rijland model is als maatschappelijk model in feite eeuwenoud. Alhoewel de naam Rijnland model pas na de tweede oorlog ontstond, ligt de basis veel eerder. In de middeleeuwen ligt de kiem van het Rijnlands model. Het is een manier van met elkaar zaken doen die fundamenteel anders is dan het Anglo-Amerikaanse model. De gemeenschap en de klant staan centraal en die bedienen we vanuit onze ambachtelijke expertise. Waar verschillen het Rijnland model en het Ango-Amerikaanse model nog meer? En wat betekent dat voor ondernemen? Is er een soort Rijnlands Ondernemen?

Rijnlands Ondernemen
Rijnlands Ondernemen is het nieuwe ondernemen. Rijnlands ondernemen gaat uit van duurzame menselijke waarden en principes. Maar er zijn meer verschillen. Kijk maar eens mee:

Anglo-Amerikaans Ondernemen
Rijnlands Ondernemen
wie de baas is, mag het zeggen wie het weet, mag het zeggen
individueel mensbeeld solidair mensbeeld
doelstelling is het vertrekpunt (‘soll’) hier en nu is het vertrekpunt (‘ist’)
de organisatie is een geldmachine de organisatie is een werkgemeenschap
ik wil schitteren, individuele ambitie wij willen schitteren, collectieve ambitie
gedreven door regels gedreven door waarden en principes
regels zijn geregels de context bepaalt mee
generalisten die werken op basis van routine vakmanschap die werkt vanuit specialisatie en improvisatie
coördinatie van bovenaf coördinatie vanaf de werkvloer
stafaansturing primaire proces staat centraal
voorspelbaarheid als norm (standaardisering) emergente strategie als norm (maatwerk)
meten is weten (alleen wat we kunnen meten is waar) meten is weten (als je iets kunt meten, dan weet je meer)

Als je dit zo leest… wat denk je dan? Is het nu tijd om Rijnlands Ondernemen verder te ontwikkelen?

ScaleUp Company