Problemen zijn prachtig

Problemen. Wie is ze niet liever kwijt dan rijk? Toch is het wenselijk om problemen te hebben. Problemen betekenen verandering. Groeiende organisaties hebben veel problemen. Tenzij…

Ontstaan van problemen
Problemen ontstaan door verandering. Er is altijd verandering. De wereld verandert, de wetgeving verandert, een goede klant gaat weg of dood. Veranderingen leiden tot problemen. Problemen leiden tot oplossingen. En oplossingen vervolgens weer tot veranderingen.

De cyclus van veranderingen en problemen van Ichak Adizes (lees hier meer) ziet er als volgt uit:

Verandering –> Problemen –> Oplossingen –> Verandering

en zo voort…

Omdat er altijd verandering is, zijn er altijd problemen. Als uw organisatie groeit, zijn er zelfs veel problemen. Dat is goed 🙂

Problemen zijn wenselijk
Het is goed om veel problemen te hebben. Dat is tegengesteld aan wat de normale managementliteratuur zegt. Er zijn allerlei methodieken, methoden en regels leiden tot een probleemloze organisatie, mits je ze volgt natuurlijk. Maar dat is onzin. Een probleemloze of probleemvrije organisatie bestaat niet. Want er is altijd verandering. En veranderingen en problemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Elke groeifase zijn problemen
In elke groeifase in de levenscyclus heeft de organisatie haar typische problemen. Want elke organisatie heeft een levenscyclus, zo beschreven we eerder hier. Een startende organisatie heeft andere problemen dan een groeiende organisatie. En weer heel andere problemen dan een organisatie die aftakelt. Zelfs een organisatie in bloei heeft als het goed is problemen.

Normale problemen
Normale problemen zijn wenselijk. Normale problemen zijn problemen die binnen de fase van de levenscyclus gewoon zijn. Dat verschilt per fase. Normale problemen in de ene fase kunnen abnormale problemen zijn in een andere fase. Onvoldoende cash is een normaal probleem in de groeifasen ‘peuter’, ‘go-go’ en ‘pubertijd’ fase zijn heel normale problemen. Maar in de bloeifase is het een abnormaal probleem, dat onstaat door bijvoorbeeld fraude, een ondernemer die teveel onttrekt aan zijn organisatie of het opzetten van nieuwe bedrijven die onsuccesvol zijn.

Abnormale problemen
Abnormale problemen zijn zeer onwenselijk. Het is de kunst om abnormale problemen te herkennen van normale en gewenste  problemen. We beschrijven de komende weken per groeifase wat normale en abnormale problemen zijn. Abnormale problemen zijn in ieder geval fraude en de plotselinge dood van de oprichter / DGA.

Een dode organisatie heeft geen probleem meer. Een organisatie die haar doodsstrijd voert heeft maar één probleem. Een levende en groeiende organisatie heeft talloze problemen. Dat is een goed teken. Wij wensen je veel problemen.

Het boek “Managing Corporate Lifecycles” van Ichak Adizes is een aarnrader, alhoewel moeilijk verkrijgbaar. Maar wie wil, die vindt.

Bewaren

ScaleUp Company