Pas op voor poppetjes

Taalgebruik onthult veel. Woorden verhelderen. Het maakt duidelijk hoe iemand over iets denkt. Je zult verbaasd zijn hoe sommige managers over mensen praten. Pas vooral op als ze over poppetjes beginnen.

Taalgebruik
Taalgebruik is belangrijk. Alhoewel taal ‘maar’ 7% van de communicatie is, wordt veel duidelijk als je goed luistert. Mensen generaliseren en oordelen er op los. Vaak zijn ze zich daar helemaal niet van bewust. En soms is generaliseren wel nodig. Want als je het over de zeven medewerkers van je sales team hebt, dan generaliseer je al. Het is ondoenlijk om ze steeds bij naam te noemen, dus we groeperen ze in één term. De sales-medewerkers.

Poppetjes
Medewerkers zijn belangrijk. Superenthousiaste medewerkers leiden tot superenthousiaste klanten. Maar sommige managers praten over medewerkers alsof ze een ‘personeelspark’ hebben. Ze hebben een autopark, een machinepark en een personeelspark. Medewerkers heten hier personeel. Ze hebben het over mensen als ware het vulling. Vulling van capaciteit. Zoals Frederick Taylor het rond 1890 heeft bedoeld in zijn streven om industrie efficiënt te maken. Het gaat over processen en efficiëntie, niet over mensen en loyaliteit.

De hoeveelheid personeel wordt uitgedrukt in FTE (Full Time Employment). “Wij hebben 6,3 FTE op sales”, klinkt het dan. Maar het allerergste zijn die managers die over poppetjes praten. Ik kom ze regelmatig tegen. Ze praten dan over “tien poppetjes van marketing naar sales brengen” of “er moeten poppetjes bij”. Poppetjes… Als je je medewerkers waardeert, dan praat je over mensen. Niet over poppetjes.

ScaleUp Company