Ondernemen met gevoel

Rationeel klopt het. Het plan is volledig onderbouwd. De ondernemer praat veel en wat hij zegt is klip en klaar. Toch klopt er iets niet. Maar wat?

Ratio vs gevoel
Rationeel klopt het vaak wel. Wij zijn hier in het westen nadrukkelijk rationeel opgeleid. Rekenen, taal, wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde. Maar wat is rationeel? Dat wil zeggen dat we de linker hersenhelft beter ontwikkeld hebben dan de rechter hersenhelft. Die twee hersenhelften staan voor:

Gebruikt u uw linkerhersenhelft?
Gebruikt u uw rechterhersenhelft?
rationeel emotioneel
spraak intuïtie
taal kleuren
logica symbolen
tastbaar gevoel
analyse (dag)dromen
onderdelen verbanden
kosten / baten afbeeldingen
producten / diensten beleven

.
Organisaties kunnen ook links- of rechtsgeoriënteerd zijn:

Is uw organisatie links georiënteerd?
Is uw organisatie rechts georiënteerd?
winst/verlies rekening cultuur
klantanalyses in Excel gedrag / attitude
key performance indicators mensen (klanten, medewerkers)
CRM (Customer Relationship Management) CEM (Customer Experience Management)
organisatie & processen visie
technologie ambitie
budgetten vertrouwen
gericht op verleden en heden gericht op heden en toekomst
hoe vergroten we de winst per klant? hoe zorgen we voor superenthousiaste klanten? 

In opleidingen die we volgen besteden we vooral aandacht aan de ontwikkeling van de rationele klant. Aan de ontwikkeling van de intuïtieve kant besteden we veel minder tijd. Vaak krijg ik als reactie dat het zweverig is. Gevoelens zijn niet grijpbaar. En vaak kunnen we ze niet benoemen. Maar bestaan ze daarom niet?

Kleine test tussen door — welke hersenhelft is bij jou het beste ontwikkeld?
Ontdek hier of je zelf je linker- of rechterhersenhelft beter gebruikt.

Altijd gevoelens
Elk mens voelt door gevoelens te ervaren. Uit onderzoek blijkt dat je gevoel elke 45 seconde kan veranderen en vaak ook verandert. Geef maar eens aandacht aan wat je nú voelt. Als je aandacht geeft aan je gevoelens gaat er een hele wereld open. Van prettige en onprettige gevoelens. Van verschillende gradaties en nuances van gevoelens. Dat je van ergenis en irritatie steeds bozer kunt worden tot zelfs razernij aan toe. Dat er een heel palet is aan gevoelens die je wat vertellen. Maar wat? En hoe kun je die gevoelens gebruiken bij het ondernemen?

Gevoelens als zakelijk ondernemerskompas
Gevoelens speelt een cruciale rol bij ondernemen. Gevoelens vertellen wat je écht nodig hebt. Jouw gevoel is je ondernemerskompas. Rationeel kan het allemaal kloppen, maar cijfers kunnen liegen. Gevoelens niet. Wel kun je je gevoelens negeren. Dat werkt op de korte termijn. En wreekt zich op de lange termijn. Gevoelens negeren is geen duurzame oplossing. Niet commercieel idealistisch.

Ik denk dat we beter gaan ondernemen als we onze gevoel volgen door onze gevoelens te herkennen en erkennen. Als we de rationele kant van het ondernemen combineren met de emotionele en intuïtieve kant. Als we ervoor zorgen dat de plannen kloppen én dat we volledig gepassioneerd en aangehaakt zijn.

Wat denk jij?

ScaleUp Company