Non-stop leren

Chaos. Onzekerheid. Je zult het eens zijn dat er nu voldoende afwisseling is in onze wereld. Chaos, onzekerheid, oude structuren verdwijnen. Maar hoe ga je daarmee om? Uitstappen is geen optie. Non-stop leren wel!

Traditioneel leren
Vroeger volgde je een vakinhoudelijke studie en ontving je een diploma. Met veel theorie trok je de wereld in om te ontdekken hoe je de theorie in de praktijk kon brengen. Sindsdien heb je ongetwijfeld trainingen en workshops gevolgd en heb je inspirerende congressen bezocht. En heb je natuurlijk veel geleerd van de praktijk.

Ondertussen verandert er veel. Ik merkte dat toen ik mijn boeken van mijn MBA-opleiding naar De Slegte bracht. Prachtige boeken, nauwelijks gebruikt 😉 Maar niets waard, want er is sindsdien zoveel veranderd… Mijn kennis van toen is achterhaald. De wereld verandert steeds sneller (is dat zo? Verandert de wereld steeds sneller?) en dat geldt ook voor wat je moet leren. Wat betekent dat vandaag?

Visie op leren
Leren is het verzamelen van informatie tot verandering of verdieping van onze kennis en capaciteiten, zo las ik laatst. Dat is nogal mentaal. Het gaat namelijk om kennis en capaciteiten, niet om ervaringen of expertise. Je neemt wel informatie tot je, maar de vlieguren met de toepassing van die informatie vallen daar niet onder. Dat is wel een gemis. Het leren stop niet na het verzamelen van de informatie, maar gaat door tijdens het toepassen van die informatie in je eigen specifieke situatie. Leren is niet een paar dagen in de collegebanken zitten, leren is het uitproberen en bestendigen van wat je geleerd hebt in jouw wereld.

Lifelong of non-stop?
Lifelong learning is tegenwoordig het credo. Wij zouden het kunnen vertalen als levenslang leren. Alhoewel levenslang bij mij associaties oproept die niets met leren te maken hebben 😉 Een mens is nooit uitgeleerd. De wereld om ons heen verandert snel. Niemand kan het zich permitteren om te teren op het leren van vroeger. Dus lifelong learning is inderdaad belangrijk. Maar hoe zit het dan met non-stop?

De veranderingen volgen zich zo snel op dat lifelong learning de lading alleen niet de lading meer dekt. In het concept van lifelong learning zou je kunnen beslissen om eens zeven jaar niets te leren. Althans, niets gestructureerds. Veel mensen overleven zo’n periode van zeven jaar leren wel. Wanneer was het voor jou het laatste moment dat je een echte opleiding hebt gedaan? Maar overleven is iets anders dan pro-actief bezig zijn met je business of carriere. In de drivers seat zitten wil zeggen dat je steeds leert. Elke dag. Non-stop.

Actieleren
Actieleren betekent dat je direct het geleerde in de praktijk brengt. Directe ervaring spreekt meer dan duizend woorden. Wat je leert, zet je onmiddellijk om in concrete acties waar je de volgende dag in je eigen situatie mee aan de slag kunt. We noemen dit de ‘take home value’. Wat heb jij, nee JIJ, eraan? Inspiratie is prachtig en wat nu nodig is dat je het ook daadwerkelijk gaat toepassen. En niet in de waan van de dag verzuipt en de inspiratie weer snel plaatsmaakt voor alledaagse dingen. Wil je nu en later verschil maken, dan zul je ook moeten werken ‘aan’ je business en niet alleen ‘in’ je business.

Wat heb jij, ja JIJ, eraan?

Samenleren
Samenleren betekent dat je elkaar helpt om oplossingen te bedenken. Oplossingen die je met input van anderen bedenkt zijn vaak briljanter en in ieder geval beter doordacht. Tijdens trainingen en workshops is er vaak geen ruimte om samen te leren en al helemaal niet niet tijdens congressen. Terwijl juist de hulp van en de interactie met gelijkstemden zo belangrijk is. Ondernemers leren veel van ondernemers. Managers leren veel van mede-managers. Samenleren kan overigens ook zijn dat een ondernemer met z’n gehele MT tegelijkertijd leert. Samenleren leidt tot interactie en reflectie en verwerking van het geleerde. Wil je weten hoe dat werkt? Leg maar eens een ander uit wat je zojuist hebt geleerd. Wees verrast hoeveel je daarvan leert. Maar hoe belangrijk is dit non-stop leren eigenlijk?

Maar waarom is non-stop leren zo belangrijk?
Non-stop leren helpt je bij het ontdekken en leven van je volle potentieel. Onze aanname is dat als een individu of organisatie groeit tot zijn volle potentieel hij bijdraagt aan een betere wereld. Als deze aanname klopt, dan is non-stop leren cruciaal.

Wat denk jij?

ScaleUp Company