Nieuwe trends benutten met de SWT tool

Aan nieuwe trends op dit moment geen gebrek. In elke branche spelen er vele trends. Die alle leiden tot verandering van klanten, de markt en je bedrijf. Maar op welke trends moet je nú inspelen? En hoe doe je dat?

Een trend is een ontwikkeling die leidt tot een nieuwe richting. Een trend is geen hype. Een hype is een kortstondige inspanning van de media om iets onder de aandacht te brengen. Maar is niet het begin van een duurzame verandering. Een trend is vaak al vroeg te herkennen en kondigt duurzame verandering aan. Veel trends zijn er al heel lang. Zoals bijvoorbeeld internet. Dat bestond al sinds de 70’er jaren van de vorige eeuw. Maar de echte verandering zette pas door aan het begin van deze eeuw.

Het is de kunst om trends tijdig te herkennen en op waarde in te schatten. Als eerste brainstorm je met je team over alle mogelijke trends. Bepaal welke trends mogelijk je business kunnen raken. Doe dan per trend de volgende vijf stappen:

 • trend of hype. Is het een trend of een hype?
 • wel of niet van invloed op ons bedrijf. Als het een trend is, heeft die dan invloed op mijn bedrijf?
 • beperkte of grote impact. Hoe groot is die invloed? Kan die je bedrijf vol raken of is de invloed beperkt?
 • timing. Wanneer zou je echt klaar zijn voor de trend? Speel tijdig in op trends, niet te laat maar zeker ook niet te vroeg.
 • kans. Hoe groot schat je de kans in dat de trend die je ziet zich ook doorzet in die mate en met die snelheid?

Inspelen op belangrijke trends kun je met de SWT tool. SWT staat voor Strengths, Weaknesses en Trends. Je onderzoekt en bepaalt welke belangrijke trends spelen in jouw branche. Die bespreek je en daar koppel je de sterkten en zwakten van je organisatie aan. Om trends te benutten of juist om je te wapenen tegen trends.

Er zijn acht soorten trends:

 • technologische trends: denk aan trends als robotica, kunstmatige intelligentie, smartphones, internet… welke technologische trends hebben impact op jouw business?
 • sociale/demografische trends: vergrijzing, minder jeugd, verstedelijking… waar moet jouw bedrijf rekening mee houden?
 • (macro) economische trends: hoe ontwikkelt de economie zich? En wat betekent dat voor je bedrijf?
 • trends mbt. competitie: wat doen de bekende concurrenten? Zijn er nieuwe concurrenten die kunnen opkomen?
 • trends mbt. overheids- en regulering: denk aan fiscale stimulansen, subsidies, wet- en regelgeving. Voor sommige branches wijzigt de omgeving zo snel, dat ze daar continu op moeten inspelen.
 • trends mbt. algemene onzekerheden: denk aan politieke of geopolitieke ontwikkelingen, stabiliteit binnen Nederland, binnen Europa, binnen de wereld.
 • trends mbt. medewerkers: welke medewerkers worden schaars om te werven, hoe zit het met opleiding en wat vragen medewerkers van je bedrijf om te komen werken?
 • trends mbt. klantbehoeften: hoe veranderen de behoeften van je klanten? One stop shop of zoeken ze juist een deeloplossing? Wat willen klanten nu meer of anders dan vroeger?

Niet alle soorten trends zijn van toepassing op je bedrijf. Niet alle trends hebben op korte termijn effect op je bedrijf. Sommige wel! De kunst is om de relevante trends tijdig te ontdekken. En er slim op in te spelen.

Wat zijn de meest relevante trends voor jouw bedrijf?

ScaleUp Company