Netto Bedrijfsgeluk

bedrijfsgeluk

Omzet, winst, headcount. Vele jaren waren dat de getallen voor groei en succes. Groei en succes zijn van alle tijden. Maar nu is een nieuwe definitie nodig. Netto Bedrijfsgeluk!

Economics is all!
De economisch eenzijdige focus heeft ons veel welvaart gebracht. Maar de grenzen zijn inmiddels zichtbaar. Onderzoek toont aan dat ons geluksgevoel niet verder meer toeneemt met het groeien van de welvaart. Ander onderzoek toont aan dat meer salaris of grotere bonussen geen superenthousiaste medewerkers maken. Onze realiteit blijkt breder dan een rationale benadering van groei en succes. Er mist iets. We gaan op zoek. Stel je eens voor dat een andere benadering mogelijk is…

Bhutan
In december 2014 was ik in Bhutan. Bhutan zet Bruto Nationaal Geluk centraal en niet het Bruto Nationaal Product. Het is een meer holistische en integrale benadering hoe het met dat land gaat dan puur het cijfertje dat BNP heet. Ik schreef meer over mijn reis in op weg naar geluk. Ik vroeg me af of het Bruto Nationaal Geluk ook van toepassing kan zijn op een bedrijf. Een land en een bedrijf… beide zijn menselijke concepten en niet in de natuur te vinden. In beide gevallen gaat het over mensen die iets produceren. Mensen die een cultuur creëren waar mensen trots zijn en erbij willen horen. Landen concurreren en voeren oorlog, voor bedrijven geldt hetzelfde. Ik besloot op onderzoek te gaan hoe Bruto Nationaal Geluk als idee iets kan betekenen voor het bedrijfsleven. Je leest nu de eerste stap. Maar wat maakt dat het nú tijd is om dit verder te onderzoeken?

Verandervisies
Met de crisis van 2008 kwam het bewustzijn dat ons systeem niet meer goed werkt. Het systeem dat ons na de oorlog zoveel heeft gebracht is nu ‘op’. We vinden nu andere dingen belangrijk en er moeten zaken veranderen. Onze maatschappij is in die tijd mee veranderd. Wat is er de laatste decennia veranderd?

 • van ‘bedrijf is een geldmachine’ naar ‘bedrijf is een levend systeem’. Een bedrijf uit de grond stampen puur met het doel om winst te genereren werkt niet meer. Bedrijven blijken geen geïsoleerde entiteiten en winst als doel is niet duurzaam.
 • van ‘5 jaren plannen’ naar ‘prototyping’. Onze wereld verandert zo snel, dat we veel initiatieven moeten ondernemen en succesvolle initiatieven gelijk groot uit moeten pakken. Ik schreef er al eerder over in experimenteel ondernemen en eerst een kogeltje, dan een kanonskogel.
 • van levenslange relaties naar vluchtige / projectgebaseerde relaties. Je carriere bij één baas uitbouwen komt nauwelijks meer voor. Klantrelaties zijn niet meer voor eeuwig.
 • van ‘aanbieders hebben de macht’ naar ‘klanten hebben de macht’. Klanten hebben zoveel keuze, dat zij binnen een decennium de macht hebben gekregen. Klanten hebben zoveel keuze, dat zij de markt bepalen.
 • van ‘9-tot-5’ naar ’24/7′. Internet en mobilisering maken het mogelijk om nu ’s nachts abonnementen aan te vragen en kaartjes te regelen.

Belangrijke verandervisies die vragen om nieuwe uitgangspunten bij het ondernemen. Welke uitgangspunten kunnen helpen?

Nieuwe uitgangspunten
Belangrijke uitgangspunten voor de komende tijd zijn:

 • economisch én energetisch rendabel. Welvaart en welzijn in evenwicht. Twee perspectieven samenbrengen in één integraal perspectief.
 • alles is energie. Een bedrijf is geen geldmachine maar een levend systeem. Dat geld kan genereren als aan bepaalde condities voldaan is. Condities zoals in de natuur. Energie stroomt en geld stroomt.
 • verandering is de nieuwe stabiliteit. Niets is voor eeuwig. Gerenommeerde merken als OAD, Siebel en Halfords gaan failliet. Nieuwe initiatieven als AirBnB, GoPro en de iPhone zijn of waren binnen een paar jaar disruptief.
 • het begint met waardecreatie. Waardecreatie door het oplossen van problemen die klanten hebben. Dat is het bestaansrecht van een bedrijf. Dat kan prima superwinstgevend zijn. Maar winst is niet het doel, hooguit het gevolg van iets dat goed werkt.
 • excellent is het nieuwe goed. Voor excellente dienstverlening kon je vroeger een premium vragen. Klanten betaalden wel. Tegenwoordig is excellente dienstverlening de norm.
 • je bedrijf is permanent beta. Niets is meer voor eeuwig. Bedrijven komen op en verdwijnen. Levenslange dienstverbanden en klantrelaties zijn tegenwoordig vluchtig en projectgebaseerd. Vijf jaren zijn ‘uit’, experimenten en prototyping zijn in.

Netto Bedrijfsgeluk
In 2015 wil ik onderzoeken of Netto Bedrijfsgeluk een tool kan zijn voor groei. Mijn idee erachter is dat groeien tot het volle potentieel gemakkelijker en moeitelozer gaat met een integrale aanpak. Lees meer over groeien tot het volle potentieel. Die integrale aanpak ligt in het centraal stellen en aandacht geven van geluk in bedrijven. Waarom geluk? Geluk is een mooi subjectief concept in grote lijnen. De interpretatie en invulling kan individueel door bedrijven gedaan. Geluk is universeel. Ieder individu streeft er naar en ik verwacht dat dit voor bedrijven net zo is.

Geluk voel je – alles stroomt als een malle, geld én energie. 

De invulling van geluk en de strategieën om dat geluk te bereiken verschillen natuurlijk. Waarom bedrijfsgeluk? Omdat we op zoek gaan naar een concept voor het groeien van bedrijven. Waarom netto bedrijfsgeluk? Netto omdat het wel lekker ‘common sense’ moet zijn. Realistisch. Bedrijfsgeluk ontdaan van alles wat niet nuttig is.

Dus: op weg naar netto bedrijfsgeluk! Zou netto bedrijfsgeluk bedrijven kunnen helpen bij het groeien tot het volle potentieel? Zou een universele benadering voor het stimuleren van geluk werken voor verschillende branches en individuele bedrijven?

Belangrijke vragen die ik mijzelf en ons stel zijn:

 • Zijn groei en succes uit of is er een nieuwe invulling nodig? Hoe ziet die invulling er dan uit?
 • Kan het bruto nationaal geluk model van Bhutan inspiratie leveren met zijn 4 pilaren, 9 domeinen, 33 geclusterde indicatoren en 124 variabelen (kengetallen)?
 • Kun je economisch en energetisch rendement meten? En kun je het structureel in evenwicht brengen?
 • Bestaat er zoiets als een index waarmee je kunt zien waar je als bedrijf staat?
 • Bestaat er een methode waarmee je bedrijfsgeluk stimuleert en meet?

Reageer vooral als je ideeën, suggesties, bedenkingen, op- en aanmerkingen hebt of gewoon jouw visie wilt delen.

 

Foto: Flickr

ScaleUp Company