Meters maken met het MT

Een goedwerkend MT is cruciaal voor de volgende stap in groei. Maar een eerste MT installeren is geen sinecure. Maak meters door het gelijk goed te doen. Welke zes plus één besluiten moet je nemen voor de eerste stap?

Het Management Team (MT) is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het bedrijf. De ondernemer merkt dat hij de beperking van de groei wordt. Dat is vaak bij zo’n 25-35 medewerkers. De groeigoeroes Harnish, Greiner en Adizes laten allen zien dat dit een gevaarlijke fase is. Een valley of death. Waar niet elk bedrijf uitkomt… Het is een fase waarin autonomie centraal staat. Waarin er plotseling iets heel anders verwacht wordt van de medewerkers. En de ondernemer…

Beoogde MT-leden hebben zelden MT-ervaring. Vaak zijn de medewerkers met de ondernemer meegegroeid. Of andersom natuurlijk. Zelden heeft een medewerker al elders MT-ervaring opgedaan. Het nieuwe MT staat voor een uitdaging. Nieuw terrein betreden en ontdekken. En ondertussen zonder vertraging doorgroeien. Dat kan verrassingen opleveren. Maar niets doen is ook geen optie. Dus wat kun je doen?

Je begint met zes besluiten:

  1. Beginnen met het MT. Rond de 20-30 medewerkers wordt het tijd om een MT te beginnen. Maak het MT nu nog niet te belangrijk. Misschien kun je het ‘het groeiteam’ noemen. Nodig een kleine groep medewerkers uit die de belangrijkste processen van je bedrijf vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld sales en operations. Eventueel productontwikkeling. Vertel dat het om een proef gaat. Iedereen krijgt een proefperiode voor zijn rol als MT-lid.
  2. MT-rol beschrijven. Deelnemen aan het MT is een heel andere rol dan die van expert. Beschrijf de rol van MT-lid met verwachtingen en resultaten in een scorecard. Benoem regelmatig dat ieder MT twee rollen heeft. Bijvoorbeeld die van sales en die van MT-lid. Twee rollen met verschillende belangen.
  3. Vaardigheden ontwikkelen. Leid de nieuwe MT-leden op. Laat ze de benodigde vaardigheden eigen maken. Zoals plannen en organiseren. Vergaderen. Besluiten nemen. Accountability echt aanvaarden. Initiatieven nemen.
  4. Accountability stimuleren. Zorg dat alle medewerkers duidelijke scorecards hebben. Daarin staan de resultaten beschreven in KPI’s. Maak die KPI’s belangrijk in de overleggen.
  5. Goede besluitvorming. Besluitvorming is een grote uitdaging in een omgeving waarin ieder gelijkwaardig maar niemand gelijk is. Hoe richt je besluitvorming in met een sterke ondernemer en een beginnend team? Niet door meerderheid van stemmen. Wel door af te spreken hoe je slim besluiten neemt als team. Bijvoorbeeld door een variant op consensus. Een besluit nemen als niemand tegen is in plaats van iedereen voor. Je moet een keer zien hoe het werkt en dan wil je niet meer anders.
  6. Succes bepalen. Wanneer is het MT succesvol? Als het harmonieus samenwerkt en accountable is. Als het conflicten oplost. Kansen ziet en verzilvert. Bedreigingen ziet en pareert. Veranderingen inzet en doorzet. En de KPI’s haalt.

Zes plus één beslissing? Welke mist er dan nog? Het laatste besluit gaat over de rol van de ondernemer. De ondernemer moet vooral zelf groeien. Leren loslaten en niet gelijk in te grijpen. De rol van de ondernemer verandert enorm. De ondernemer goeit. Als de ondernemer niet mee kan veranderen, dan mislukt het. Zelfs als er een supergoed MT is. Want A-spelers jaag je weg door zelf geen A-speler te zijn.

Neem zes maanden om een goed MT op te zetten. Geniet van het proces. Geniet van het resultaat. Want niets werkt zo lekker als een MT dat werkt. Je bedrijf groeit als een speer verder. Tot de volgende groeihobbel… Maar dat zie je dan wel weer.

Bewaren

ScaleUp Company