Manusje van Alles

MVA stond er op zijn kaartje. Geen MBA. Ik keek verwonderd en vroeg hem waar MVA voor staat. Manusje van Alles. De blinde vlek van veel ondernemers.

Heel veel rollen
Een ondernemer heeft veel rollen. In ieder geval die van directeur van zijn tent. En die van aandeelhouder. Vaak ook sales. En marketing. Soms zelfs echtgenoot van de mede-DGA. Zelfs bij grote bedrijven heeft de ondernemer in ieder geval twee rollen: die van directeur en die van aandeelhouder. Twee geheel verschillende rollen met geheel verschillende belangen. En soms tegenstrijdige belangen. Je moet er maar oog voor hebben. Want loopt dat niet door elkaar?

Scheiding van rollen
De rollen van directeur en aandeelhouder lopen bij ondernemers vaak door elkaar. Andere rollen misschien ook. Maar in ieder geval deze rol. Zo coach ik een ondernemer die enorm aanhikte tegen het nemen van een grote beslissing. En moeilijke beslissing. Hij wikte en woog en deed niets. Hoe langer hij niet besloot, hoe groter de schade voor zijn onderneming. Het inhoudelijk coachen maakte weinig verschil. Totdat ik hem vroeg: “Als je als aandeelhouder naar deze directeur kijkt die moeite heeft met het nemen van deze beslissing, hoe zou je dan als aandeelhouder handelen?”. Hij veerde onmiddellijk op. “Ik zou hem een trap onder zijn luie achterste verkopen”, stelde hij.

En zo geschiedde.

😉

Ondernemers hebben vele rollen met vaak niet gelijk lopende belangen. Diffuse rollen leidt tot diffuse besluitvorming. Daarmee doe je iedereen tekort. Klanten, medewerkers, je bedrijf en jezelf. Het uit elkaar halen en benoemen van deze rollen maken besluitvorming helder en transparant. Als je wilt groeien tot je volle potentieel, concentreer je je dan op één rol.

ScaleUp Company