Maak het meetbaar met Accountability Mentoring

Ondernemers. Ik hou van ze! Vol overgave ontvouwen zij hun ideeën over hoe ze betekenis geven aan onze wereld. Maar hoe meetbaar is hun bijdrage eigenlijk? Accountability Mentoring maakt betekenis geven meetbaar. En dat helpt!

Dromen meetbaar maken
Ondernemers maken de voortgang van hun dromen zelden meetbaar. Grootse plannen, wilde ideeën, dat is wel aan ze toevertrouwd. Als je daar dan iets concreter op door vraagt, krijg je al snel ontwijkende opmerkingen. “Omzet? Nou als die ene grote deal binnen is…” of “Ja de cash is even minder, maar…”. Er gloort altijd een sprankje licht aan het einde van de tunnel. Maar het maakt de ondernemer ook onbetrouwbaar in waar hij staat het met realiseren van zijn droom. Dus wat te doen?

Accountability Mentoring
Accountability Mentoring is een structuur die de ondernemer bewust maakt en de voortgang inzichtelijk. In mijn mentoring van ondernemers is het tweewekelijkse telefoontje van precies één uur een belangrijk ingrediënt. In plaats van een ongestructureerd telefoontje werken we in 60 minuten gestructureerd en gefocust aan één of twee onderwerpen. De ondernemer mailt mij 24 uur van tevoren de onderwerpen die hij wil bespreken met een korte toelichting. Binnen 24 uur na ons telefoontje mailt de ondernemer mij een superkort verslagje met wat hij geleerd heeft en welke punten hem opvielen. Het voorbereiden en daarna opschrijven zijn belangrijk voor de ondernemer om even stil te staan bij zijn probleem en er het maximale uit te halen. Deze 60 minuten geven de ondernemer antwoorden en aanknopingspunten voor het oplossen van problemen of aangaan van uitdagingen. Maar hoe is het met de mens achter de ondernemer? Komt die niet aan de orde?

Hoe is het met de ondernemer?
Maar we beginnen met hoe het met de ondernemer is. Hoe houd je een ondernemer überhaupt binnen 60 minuten als hij over zichzelf mag en kan praten? Ook hier weer een superkort structuurtje waar de ondernemer zich op voorbereid. We beginnen elke call met:

  • een one word open — hoe voelt de ondernemer zich? Blij? Gestrest? Geïrriteerd? Vakantie?
  • wat is het beste ervaring op zakelijk gebied wat de ondernemer de afgelopen periode heeft meegemaakt? Gewoon één gebeurtenis. De afgelopen periode is sinds de vorige keer dat we elkaar gesproken hebben (normaliter twee weken).
  • wat is de slechtste ervaring op zakelijk gebied wat de ondernemer de afgelopen periode heeft meegemaakt? Wederom één gebeurtenis.
  • wat is de grootste uitdaging op zakelijk gebied waar de ondernemer nu voor staat? Ook hier: één ding!

De keuze voor één gebeurtenis per onderdeel is belangrijk. Het dwingt de ondernemer te wegen en geeft mij informatie wat hij echt belangrijk vindt. Soms stel ik een korte verhelderende vraag, ik schrijf altijd de punten op en kijk of ik er patronen in ontdek. We discussiëren er tijdens de call niet over. En dat meetbaar maken?

Snelle getallen
Na het ‘beste-slechtste-uitdaging’ komen de getalletjes. Gemiddeld drie. Echte getallen, zoals vaak omzet en soms bankstand (of debiteurenstand) bij snelgroeiende bedrijven. En een derde getal. Dat kan de voortgang op de BHAG zijn. Getallen kunnen zo af en toe (bijvoorbeeld elk kwartaal) veranderen, alhoewel ik merk dat de ondernemer altijd wel omzet noemt. Het moeten wel altijd ‘snelle’ getallen zijn. Snelle getallen zijn getallen die dagelijks iets over de business zeggen en die dagelijks beschikbaar zijn. De bankstand is zo’n snel getal, je start internetbankieren op en je weet wat de bankstand van vandaag is. ‘Slome’ getallen zijn bijvoorbeeld klanttevredenheid. Binnen een (half)jaarlijks ritme zinvol om te meten, maar fluctueert te weinig en is te veel werk om daar een dagelijks getal van te maken.

Ik schrijf de getalletjes op en kijk regelmatig terug of ik patronen ontdek. Onderzoek heeft aangetoond dat je uit zes opeenvolgende getalletjes een patroon kunt halen. Het gebeurt regelmatig dat ik een patroon zie die de ondernemer ontgaan is en hem inzicht biedt.

Vier minuten
In vier minuten weten de ondernemer en ik als mentor precies hoe hij er voor staat. Meer tijd kost het niet. Ik gebruik het structuurtje al een jaar tot volle wederzijdse tevredenheid en bij meerdere opdrachtgevers. Echt, maar vier minuten… Dat geeft 56 minuten tijd om te werken aan de problemen en uitdagingen die de ondernemer duurzaam verder helpen. En dat is waar we het voor doen!

ScaleUp Company